Σχέδια μαθήματος

2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Πράσινη συμφωνία (Green Deal & biodiversity)

Πράσινη συμφωνία (Green Deal & biodiversity)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Λειτουργία ομίλων, υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προώθηση καινοτόμων δράσεων


Διευθυντής Σχολείου

Αναστασία Μπιτσάνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex. Αρχικά έγινε καταιγισμός ιδεών σχετικά με τον όρο πράσινη συμφωνία και οι μαθητές έπαιξαν ένα ψηφιακό παιχνίδι για να εξοικειωθούν με ενέργειες και όρους που σχετίζονται με την πράσινη συμφωνία (https://wordwall.net/play/12181/304/300). Στη συνέχεια, παρακολούθησαν ένα βίντεο με έναν λόγο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πράσινη συμφωνία (https://www.youtube.com/watch?v=n-1E0fwrazc) και συμπλήρωσαν σε ένα ψηφιακό εργαλείο ένα κείμενο με κενά με λέξεις-κλειδιά από το βίντεο (https://www.classtools.net/cloze/202103-Z5BcHQ). Διάβασαν ένα λόγο της Προέδρου της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα που εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας 2020 και σύμπλήρωσαν ένα quiz με ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο σωστού-λάθους (https://forms.gle/SF2Ete8xUCz2nAzk6). Ακολύθησε συζήτηση επί των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και ζητήθηκε να αποτυπωθεί σε ομάδες η προώθηση της πράσινης συμφωνίας/βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο κάνοντας χρήση ενός ψηφιακού εργαλείου. Ακολούθησε ένα παιχνίδι Kahoot σχετικά με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο να τους γνωρίσουν οι μαθητές.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το θέμα της πράσινης συμφωνίας και ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό στους μαθητές, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για τους τομείς που επηρεάζει. Συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότες, οι οποίες εμπεριείχαν και το στοιχείο του ανταγωνισμού, και με παιχνιώδη τρόπο αναγνώρισαν τη σημασία της πράσινης συμφωνιας και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης και διαπίστωσαν ότι είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και απαιτεί ενεργούς πολίτες. Ευαισθητοποιήθηκαν ως προς τον ρόλο που καλούνται και οι ίδιοι να διαδραματίσουν στη ζωή τους, αλλά και ως ποιες επαγγελματικές επιλογές θα μπορύσαν να κάνουν.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ιφιγένεια Κωφού

Στόχος δράσης

Γνωριμία των μαθητών με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, και ειδικότερα με την πράσινη συμφωνία και τη βιοποικιλότητα και τη σύνδεσή της με διάφορους τομείς της ζωής, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της εργασίας

Χρόνος δράσης

3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation