Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


Διευθυντής Σχολείου

Καραγιαννάκη Λευκή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν


Στόχος δράσης

Η πρόληψη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation