Μαθητικές δημιουργίες

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΗ!

ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΗ!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Το 22ο 3/θ Νηπιαγωγείο Ρόδου, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε αστική περιοχή και κάθε χρόνο συμμετέχουμε τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε πολιτιστικά προγράμματα και ανήκει είναι μέλος στο e-twinning


Διευθυντής Σχολείου

ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ


Στόχος δράσης

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation