Μαθητικές δημιουργίες

6 θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λιδωρικίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Προστατεύω τη Γη!

Προστατεύω τη Γη!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

6 θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λιδωρικίου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Ευανθία Κορμέντζα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αφίσα για την Ανακύκλωση


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1



Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους






Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation