Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης επισκέφθηκε το Σχολείο μας και πραγματοποίησε ωριαίες ενημερώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών και αυριανών πολιτών για ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον. 

- Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ – ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των μαθητών μας για το περιβάλλον και την Αειφορία, οι μαθητές εκτός από τον κήπο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, εξερεύνησαν τη γύρω περιοχή, με τελικό προορισμό το πάρκο του σταθμού στο Μετρό Αλίμου, όπου πήραν συνεντεύξεις από περίοικους. Ήταν μια ευχάριστη εξωσχολική δραστηριότητα πουπιστεύουμε ότι αφύπνισε τα παιδιά και τους κίνησε το ενδιαφέρον ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές αυτών που έμαθαν ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας που είναι και ο απώτερος στόχος αυτών των δράσεων.

- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι…για μύστες στην αειφορία: Στην επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Ελευσίνας ανιχνεύσαμε βιωματικά τα στοιχεία που αποτελούν τη βιωσιμότητα μιας πόλης.


Αποτελέσματα / επίδραση

- Η ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και η ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση στην αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος.

- Η αφύπνιση των παιδιών και η πρόκληση ουσιαστικού ενδιαφέροντος ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές αυτών που έμαθαν συμβάλλοντας και οι ίδιοι συνειδητά στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας.

- Διαπιστώσαμε τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στην Ελευσίνα, αλλά και τα προβλημάτων που χρήζουν αειφορικών λύσεων

- Μέσω της εργασίας σε ομάδες, οι μαθητές  παρατήρησαν,  έπαιξαν,  κατέγραψαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα  καταθέτοντας τις δικές τους δημιουργικές λύσεις που στόχος είναι να τις μεταφέρουν και να τις εφαρμόσουν στο δικό τους αστικό περιβάλλον.Συνεργασίες

- Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

- ΚΠΕ Αργυρούπολης

- ΚΠΕ Ελευσίνας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δραμουντάνη Κατερίνα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα


Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος/Η συνεισφορά των μαθητών στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μας/Η ανάδειξη δημιουργικών λύσεων από τους μαθητές ώστε να τις μεταφέρουν και να τις εφαρμόσουν στο δικό τους αστικό περιβάλλον

Χρόνος δράσης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation