Καλές πρακτικές

Σύγχρονη Παιδεία Μυκόνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σύγχρονη Παιδεία Μυκόνου

Ιδιωτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Ιωάννα Πελέκη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Χρήση tablet & διαδικτύου για εύρεση και αξιοποίηση πληροφοριών στα μαθήματα (έκθεση, γλώσσα, ιστορία, φυσική, γεωγραφία). Παιχνίδι ερωτήσεων για την εξέταση των μαθημάτων (Kahoot). Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους.


Αποτελέσματα / επίδραση

Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθήματα.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Φέγγας Αντώνης

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Facebook


Στόχος δράσης

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών διαδραστική μάθηση

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές (22)

Χρόνος δράσης

25 διδακτικές ώρες

Τόπος Δράσης

Σχολείο & Σπίτι

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation