Σχέδια μαθήματος

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

"Από τον Τρωικό πόλεμο στις σύγχρονες ανθρωπιστικές κρίσεις"

"Από τον Τρωικό πόλεμο στις σύγχρονες ανθρωπιστικές κρίσεις"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Γιαλούρης Παρασκευάς

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια του Β΄τετραμήνου, ασχοληθήκαμε στο μάθημα της Α.Ε. Γραμματείας στη Β΄τάξη Γυμνασίου (τμήματα Β2 και Β3) με τη μελέτη των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και κυρίως με το θέμα του πολέμου και της ειρήνης. Έχοντας ολοκληρώσει την μελέτη της Ιλιάδας, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν ερευνητικές - συνθετικές εργασίες με θέμα: "Πόλεμοι και ανθρωπιστικές κρίσεις παλιότερα και σήμερα" ή "Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή του Ομήρου και σήμερα". Τις εργασίες που δημιούργησαν παρουσίασαν στη συνέχεια μετά τις διακοπές του Πάσχα στην τάξη. Επιπλέον κάποιοι μαθητές φιλοτέχνησαν είτε ατομικά είτε κατά ομάδες εικαστικά έργα με θέμα: ¨Η ασπίδα της ειρήνης", εμπνεόμενοι από την περιγραφή της Ασπίδας του Αχιλλέα στη ραψωδία Σ της Ιλιάδας. Η εργασία έγινε σε δύο διδακτικές ώρες στην τάξη. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Η δράση κινητοποίησε ψυχικά και πνευματικά τους μαθητές, τους έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις για τη σύγχρονη κυρίως εποχή και να προβληματιστούν για τη ματαιότητα του πολέμου, να εκτιμήσουν το αγαθό της ειρήνης και να αγωνιστούν για τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί τίποτε δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο. Ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας και της συνεργατικότητας και απέκτησαν αυτοπεποίθηση.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ελένη Χρ. Γκόνου

Στόχος δράσης

Η προβολή του αγαθού της ειρήνης και της σημασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Χρόνος δράσης

15/04 - 19/04/2019 και 06/05 - 15/05/2019

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 6Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation