Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Αριθμητική Επαναχρησιμοποίηση"

"Αριθμητική Επαναχρησιμοποίηση"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος Ημαθίας είναι 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο και δραστηριοποιείται ενεργά σε καινοτόμα προγράμματα και δράσεις. Τη φετινή χρονιά συμμετέχει σε 2 προγράμματα ERASMUS+ (το ένα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και το δεύτερο με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση), στα οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά με τα παραπάνω σημαντικά ζητήματα, να ενημερωθούν, να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες και να συναναστραφούν με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς από αυτές και αλληλεπιδρώντας μαζί να αποκομίσουν νέες γνώσεις αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα στην εκπαιδευτική πράξη.


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Ταχτσόγλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΛΑΤΤΩΣΗ

Έχοντας ως βασικό στόχο στις μικρές ηλικίες την ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στη μητέρα Φύση και γενικότερα στο περιβάλλον δημιουργήσαμε αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι για τα μαθηματικά το οποίο τα παιδιά ευχαριστήθηκαν παίζοντας, ενώ ταυτόχρονα έκαναν εξάσκηση σε βασικές μαθηματικές πράξεις του γνωστικού τους επιπέδου.

Πιο συγκεκριμένα η τάξη  στην οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη δράση είναι η Β' δημοτικού η οποία απαρτίζεται από 11 μαθητές (6 αγόρια και 5 κορίτσια). Βασικό στόχο της δραστηριότητας αποτέλεσε η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών αναφορικά με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, την ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ και τη ΜΕΙΩΣΗ. Με σημείο αναφοράς τα παραπάνω δημιουργήσαμε αυτοσχέδιο επιτραπέζιο παιχνίδι από απλά, φθηνά και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτόκουτες και πλαστικά καπάκια εμφιαλωμένου νερού). Κατασκευάστηκαν ταμπλώ με πλέγματα αριθμών από τις χαρτόκουτες με  μαρκαδόρους και αντίστοιχα, πιόνια με αριθμούς από τα πλαστικά καπάκια. Οι μαθητές καλούνταν να τοποθετήσουν τα καπάκια-πιόνια με συνδυασμούς πράξεων που γνωρίζουν και που αφορούν στο γνωστικό τους επίπεδο (πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό), πάνω στους αριθμούς του πλέγματος του κάθε ταμπλώ ώστε να τους σχηματίσουν. Ο μαθητής που  πετύχαινε τους περισσότερους σωστούς συνδυασμούς και συγκέντρωνε έτσι τα περισσότερα καπάκια στο τέλος  κέρδιζε. Ο χρόνος που μπορεί να αφιερωθεί στο παιχνίδι- όταν  υπάρχει δυνατότητα ενασχόλησης- υπολογίζεται στη μία σχολική ώρα.

Τα παιδιά του σχολείου μας χάρηκαν το παιχνίδι, το οποίο αποτέλεσε κίνητρο για γνώση στα μαθηματικά, αφορμή για να εκτιμήσουν τα ευτελή, απλά και καθημερινά αντικείμενα, αλλά και να νοιαστούν για το περιβάλλον δρώντας οικολογικά.


Στόχος δράσης

η γνωριμία των παιδιών με τις έννοιες της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της μείωσης των απορριμάτων σε συνδυασμό με την εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς και στις αριθμητικές πράξεις

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation