Καλές πρακτικές

83o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

"Έκτη και Καλύτερη"- Το σχολικό μας FB

"Έκτη και Καλύτερη"- Το σχολικό μας FB
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

83o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για ένα 6θέσιο μικρό σχολείο με 130 μαθητές, με μεγάλη ιστορία που συνδέεται με την συγκέντρωση των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη και με μαθητές δραστήριους και δημιουργικούς.


Διευθυντής Σχολείου

Παρασκευή Σαχινίδου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΕΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο WIKI, μια ψηφιακή τάξη που δίνει τη δυνατότητα:

στους εκπαιδευτικούς της τάξης να αναρτούν ψηφιακά το υλικό που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα κι έξω από την τάξη,

στους μαθητές της  ΣΤ΄τάξης να ενημερώνονται άμεσα για τις ψηφιακές παρουσιάσεις που παρουσιάζει το μάθημα ο δάσκαλος στα διάφορα μαθήματα, 

για τα καθημερινά καθήκοντά τους, να κάνουν download τις ασκήσεις τους, να τις συμπληρώνουν και να τις κάνουν πάλι upload στον ατομικό τους φάκελο

να προχωρούν σε αυτοαξιολόγηση της εργασίας τους άλλά και σε ετεροαξιολόγηση της εργασίας συμμαθητών τους,

να σχολιάζουν ενδιαφέρουσες αναρτήσεις που κάνουν οι συμμαθητές τους

να αναρτούν τις εργασίες τους πάνω σε καινοτόεμες δράσεις και διαγωνισμούς που συμμετέχουν με την τάξη τους

ακόμη δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές καιτιςι μαθήτριες  και των άλλων τάξεων του σχολείου να ενημερώνονται για τις δράσεις της Στ΄τάξης και φυσικά να αναρτούν τις δικές τους δημιουργίες, σκέψεις και απόψεις ώστε να τις κοινοποιούν σε όλο το σχολείο και στους γονείς τους.


Αποτελέσματα / επίδραση

Χάρη στην ψηφιακή μας τάξη "Έκτη και Καλύτερη", θα πετύχουμε μια άριστη συνεργασία μαθητών , εκπαιδευτικών και γονέων, μια διαρκής αλληλεκπίδραση και ενημέρωση ενώ το σχολείο θα ανοίξει τις πόρτες του στην ευρύτερη κοινωνία.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δρούγκας Αργύρης

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Η διαρκής αλληλεπίδραση, επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων του Σχολείου μας!

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Χρόνος δράσης

Ολόκληρη η σχολική χρονιά 2019-2020

Τόπος Δράσης

Η τάξη μας και το σχολείο μας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation