Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Κορώνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Έχω μπάρμπα στην Κορώνη"

"Έχω μπάρμπα στην Κορώνη"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Κορώνης


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Καλαποδά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το βίντεο αναφέρεται στη δομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 18ου αιώνα καθώς επίσης και στη σημασία της φράσης "έχω μπάρμπα στην Κορώνη" και γίνεται και αναφορά της στις σύγχρονες μέρες


ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Με συνεργατικότητα της μαθητικής ομάδας και παρουσίαση του έργου στους συμμαθητές τους και στο Μουσικό Σχολείο της Καλαμάτας στο τέλος της σχολικής χρονιάς


Στόχος δράσης

Η γνώση της τοπικής ιστορίας και η συνειδητοποίηση της ιδέας της αξιοκρατίας
Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation