Μαθητικές δημιουργίες

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"ΚοΥκΟυΒάΓιΕς ΝeWs"

"ΚοΥκΟυΒάΓιΕς  ΝeWs"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

12/θέσιο


Διευθυντής Σχολείου

Λιάνος Αθανάσιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

  Η ποιότητα είναι το ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο και καθορίζεται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία και προσφέρουν στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να γίνουν ενεργοί πολίτες σε ένα περιβάλλον που διαρκώς και διεθνούς αλλάζει.
      Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η δημιουργία σχολικής εφημερίδας, όπου τα παιδιά αβίαστα και  ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τα βιώματά τους επικοινωνούν με τους συμμαθητές του στο σχολείο αλλά και την τοπική κοινωνία.
     Η σχολική εφημερίδα είναι μια πραγματική περίσταση επικοινωνίας όπου οι μαθητές γράφουν για να "διαβαστούν" . Αυτή η κοινωνική διάσταση ενεργοποιεί όλες τις δυνάμεις παραγωγής που ενυπάρχουν μέσα στον καθένα  και έτσι τα παιδιά δομούν μεθοδικά την προσωπικότητά τους.
     Μ' αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε η σχολική εφημερίδα "Κουκουβάγιες news". Η εφημερίδα μας έγινε η αφορμή για να επι κοινωνήσουν τα παιδιά με τον έξω κόσμο,  να κατανοήσουν ότι οι κοινότητες της τάξης και του σχολείου αποτελούν μέρος της κοινότητας της πόλης και της κοινωνίας όλων των ανθρώπων. Μέσα από την συγγραφή άρθρων τοποθέτησαν τον εαυτό τους στον κόσμο και διεκδίκησαν το χώρος που τους ανήκει,  υπερασπιζόμενοι την άποψή τους και προβάλλοντας τις σκέψεις τους.

Στόχος δράσης

Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία - γνώσεις σχετικά με τον τύπο στις διάφορες μορφές του, δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη, την έκδοση και την προώθηση του εντύπου, κριτική στάση απέναντι στα μέσα επικοινωνίας και πληροφορίας) o Γνωστική ανάπτυξη σε επιμέρους θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός, ξένες γλώσσες – κουλτούρες, τέχνη, αθλητισμός o Γλωσσική και κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη - παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις o Κοινωνική ανάπτυξη -δημοκρατικός διάλογος, ενεργή στάση και συλλογικές δράσεις στο σχολικό χώρο αλλά και στην τοπική κοινότητα και κοινωνία o Διαπολιτισμική συνείδηση -συνάντηση με άλλες πολιτισμικές ομάδες o Τεχνολογικός αλφαβητισμός - χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη σύνταξη των άρθρων, τη στοιχειοθέτηση – μορφοποίηση της έντυπης μορφής του εντύπου, την εκτύπωση του και στη συνέχεια την ψηφιοποίηση του o Θετική στάση ως προς τη διερεύνηση της γνώσης και την αυτονόμηση στη μάθηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation