Μαθητικές δημιουργίες

2o Πειραματικό Νηπιαγωγείο (ενταγμένο στο ΑΠΘ)


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Μια ντουζίνα συμβουλές για το διαδίκτυο"

"Μια ντουζίνα συμβουλές για το διαδίκτυο"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Πειραματικό Νηπιαγωγείο (ενταγμένο στο ΑΠΘ)

To 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ΑΠΘ είναι μία σχολική μονάδα που εποπτεύεται παιδαγωγικά από το ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. Αποτελεί σχολικό πλαίσιο εφαρμογής ερευνητικών και καινοτόμων προγραμμάτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σοφία Χατζηγεωργιάδου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος μας στα πλαίσια της καλής ψυχικής υγείας και ευημερίας ήταν η εκπαίδευση των παιδιών στη σωστή διαχείρηση του διαδικτύου και των ηλεκτρινικών συσκευών (Η/Υ και τάμπλετ) και η ενημέρωση των οικογενειών. Τα παιδιά, αφού παρακολούθησαν βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, έπαιξαν παιχνίδια ρόλων. Ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια και ο χωρισμός σε ομάδες. Στη συνέχεια, σε ζεύγη ζωγράφισαν κανόνες που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ και τάμπλετ). Δημιουργήσαμε video με τα έργα των παιδιών ώστε να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στις οικογένειες και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.


Στόχος δράσης

3 Καλή Υγεία και Ευημερία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation