Καλές πρακτικές

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

"Να σου πω πώς νιώθω;"

"Να σου πω πώς νιώθω;"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΓΚΟΝΤΑ ΚΑΛΛΙΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει:

  • ομάδες συνύπαρξης και συνδιδασκαλίες με μαθητές του Ειδικού σχολείου και μαθητές της Ε΄τάξης
  • καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
  • καλλιέργεια συνεργασίας, ομαδικότητας
  • καλλιέργεια σεβασμού, αποδοχής και κατανόησης 

Αποτελέσματα / επίδραση

Με την ολοκλήρωση της δράσης οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

  • λειτουργούν ομαδικά, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να συνυπάρχουν
  • σέβονται το συνάνθρωπό τους
  • αποδέχονται το διαφορετικό
  • μοιράζονται τα συναισθήματά τους


Συνεργασίες

1) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου - 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
2) Ψυχολόγος
3) Κοινωνικός Λειτουργός


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γκόντα Καλλίνα, Ντούσιου Στυλιανή, Νιώπα Στέλλα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Συνύπαρξη, συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών σε ώρες διδασκαλίας, στα διαλείμματα, σε γιορτές, παρουσία όλου του σχολείου, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού.


Στόχος δράσης

- Οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους -Να λειτουργούν ομαδικά και να σέβονται τη διαφορετικότητα του άλλου

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

4 μήνες. Μήνας έναρξης ορίζεται ο Ιανουάριος του 2019.

Τόπος Δράσης

Συστέγαση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου με 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation