Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Νίτσα η σταγονίτσα"

"Νίτσα η σταγονίτσα"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κάθε χρόνο εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες ανεπαρκούς ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής. Σκοπός ως το 2030 να μειώσει τη μόλυνση, με την εξάλειψη ρίψης αποβλήτων και απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών αερίων και υλικών. Αποβλέπει στη μείωση κατά το ήμισυ των λυμάτων που δεν υφίστανται επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης στόχος να προστατεύσει τα οικοσυστήματα νερού, όπως οι Υδροβιότοποι, τα ποτάμια, οι λίμνες και ο υδροφόρος ορίζοντας. Στόχος η διαχείριση λυμάτων και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε με τα παιδιά της τάξης μου να ασχοληθούμε με έναν στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον 6ο στόχο. Η χρονική του διάρκεια ήταν περίπου δυόμιση μήνες και τα παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν μια ιστορία σχετική με αυτόν τον στόχο. Επίσης τα παιδιά την εικονογραφημένη ιστορία την ανέπτυξαν και δημιούργησαν ένα e-book με τη συγκεκριμένη ιστορία.

https://read.bookcreator.com/97osTvYBEYTh8rYeh2E4zDI9DI63/GmxHehE-Qje-bA1myL_1mg

 


Στόχος δράσης

6ος στόχος καθαρό νερό και αποχέτευση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation