Σχέδια μαθήματος

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

"Πλαστικό; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!"

"Πλαστικό; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

9ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Πούλου Γαρυφαλλια

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο απευθύνεται, κυρίως, σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Δ, Ε & Στ), αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί -προσαρμοσμένο ανάλογα- και σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Είναι διάρκειας 8 διδακτικών δίωρων, και έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του  ζητήματος  της  ανακύκλωσης  αλλά  και  της κλιματικής αλλαγής, τη γνωριμία  με  τις  σχετικές πολιτικές της Ε.Ε, την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και την ανάληψη ενεργούς δράσης. Είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο με τη φιλοσοφία του «Ανοιχτού Σχολείου» και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές εργάστηκαν συλλογικά και δημιούργησαν οι ίδιοι προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν την κατάκτηση της γνώσης κατά τη διαδικασία  μάθησης. Σε προσωπικό επίπεδο οι μαθητές κατέκτησαν ουσιαστικές γνώσεις και  ικανοποίησαν  σε  μεγάλο  ποσοστό  τους  κύριους  αρχικούς στόχους και σκοπούς που είχαν  τεθεί. Απέκτησαν  όχι  μόνο  οικολογική  συνείδηση αλλά και ευρωπαϊκή. Αισθάνονται ευρωπαίοι πολίτες, έχουν κατανοήσει την αξία της συλλογικής αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων. Επιτυχία επίσης αποτελεί η διάχυση των  προϊόντων  του  project  στην  τοπική  κοινωνία  και  η ανταπόκρισή της στην καμπάνια των μαθητών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατά  της πλαστικής σακούλας καθώς και για τη σημασίας της ανακύκλωσης στις ζωές μας.

 Συνεργασίες

Δήμος Λεβαδέων

ΚΠΕ Άμφισσας

Εθελοντική Ομάδα Levadistas


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Στόχος δράσης

1.Να πληροφορηθούν για τις δράσεις και τα ποσοστά ανακύκλωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενημερωθούν για τους τρόπους ανακύκλωσης στην Ελλάδα και στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. 2.Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που συνδέονται με την ανακύκλωση, να μάθουν τα είδη ανακυκλώσιμων υλικών, να ενημερωθούν για τον τρόπο ανακύκλωσης αυτών και να μελετήσουν για τα οφέλη της ανακύκλωσης στο περιβάλλον και στη ζωή μας. 3.Να συλλέξουν πληροφορίες για την πορεία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και να ενημερωθούν για την επικινδυνότητα της χρήσης πλαστικών. 4.Να ενημερωθούν για την επικινδυνότητα της χρήσης πλαστικής σακούλας. 5.Να βρουν τρόπους δράσης για τη μείωση της χρήσης της σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τα όσα επιτάσσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι συνθήκες για τη χρήση της και ανάλογα με τα όσα έχουμε δεσμευτεί ως χώρα απέναντι στους Ευρωπαϊκούς εταίρους. 6.Να αντιληφθούν τη σημασία των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειών. 7.Να εξετάσουν τις πολιτικές της Ε.Ε για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και να διερευνήσουν τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων 20-20-20 της Ε.Ε έως το 2020. 8.Να αναπτύξουν θετική στάση για τη διατήρηση των κλιματικών συνθηκών στην ευρωπαϊκή ήπειρο και να συμβάλλουν με δικές τους ενέργειες και πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση. 9.Να οργανώσουν δράσεις ευαισθητοποίησης του ευρύτερου περιβάλλοντός τους.

Χρόνος δράσης

2018-2019

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation