Καλές πρακτικές

10ο Γυμνάσιο Λάρισας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

"...στο καπάκι!" - Δράση Αλληλεγγύης

"...στο καπάκι!" - Δράση Αλληλεγγύης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

10ο Γυμνάσιο Λάρισας


Διευθυντής Σχολείου

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πριν από οκτώ χρόνια, με αφορμή τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων από ανακυκλώσιμα υλικά στο μάθημα των Εικαστικών, οι μαθητές συνέλεξαν ένα μεγάλο αριθμό από πλαστικά καπάκια. Η εργασία αυτή έδωσε την ιδέα να ξεκινήσει μία προσπάθεια συλλογής καπακιών με σκοπό την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων για συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Με την πολύτιμη συμβολή της καθηγήτριας κας Έλλης Κυριαζή, η δράση αυτή διαδόθηκε γρήγορα και κέρδισε τη στήριξη εθελοντών γονέων και συμπολιτών της γειτονιάς, μαθητών και εκπαιδευτικών του 27ουΔημοτικού σχολείου και του 10ουΓενικού Λυκείου Λάρισας. Πολύ σύντομα δημιουργήθηκε ένας διευρυμένος πυρήνας συμμετοχής που περιλαμβάνει σχολεία της Χάλκης, της Τερψιθέας, τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, τα «Ενωμένα Φροντιστήρια Λάρισας», το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα σήμερα το σχολείο μας να έχει γίνει κέντρο συλλογής.

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι μαθητές συλλέγουν τα καπάκια, τα τακτοποιούν σε ειδικούς σάκους, τους οποίους καταμετρούν και αποθηκεύουν στο υπόγειο του Γυμναστηρίου.

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, μια "γιορτή προσφοράς" προς το συνάνθρωπο διοργανώνεται από όλους τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου, όπου οι μαθητές σχηματίζοντας μία αλυσίδα μεταφέρουν τους σάκους σε φορτηγό εθελοντή γονέα, για να αποσταλλούν στο Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων Βόλου "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ". 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Κινητοποιήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχολεία, φορείς και απλοί πολίτες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής και κατέστησαν το 10ο Γυμνάσιο Λάρισας κέντρο συλλογής πλαστικών καπακιών. 

Η συνεργασία μας με το ΕΕΕΚ Βόλου καρποφόρησε θετικά και αγοράστηκαν δύο αμαξίδια ειδικού τύπου.

Η συνεργασία μας με το Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων Βόλου "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ" συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχοντας αποστείλει έως τώρα περίπου 2 τόνους πλαστικά καπάκια.Συνεργασίες

ΣΧΟΛΕΙΑ: 27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 10ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, Δημοτικό Σχολείο Χάλκης Λάρισας, Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας Λάρισας,

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,

Ενωμένα Φροντιστήρια Λάρισας,

ΔΕΥΑ Λάρισας,

ΟΑΕΔ Λάρισας,

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Θεσσαλίας,

Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Βόλου "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ",

ΕΕΕΚ Βόλου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κυριαζή Έλλη-Υπεύθυνη της Δράσης, Σιάρακας Ζήσης

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές μετέφεραν στις οικογένειές τους και σε φίλους τους το σκοπό της δράσης μας, ευαισθητοποιήθηκαν όλοι και η προσπάθεια αυτή διαδόθηκε στη γειτονιά και γρήγορα εξαπλώθηκε στην ευρύτερη κοινωνία της Λάρισας. 

Σήμερα δεχόμαστε με πολλή χαρά τηλεφωνήματα από διάφορους φορείς της πόλης για να παραλάβουμε τα καπάκια που έχουν συλλέξει.


Στόχος δράσης

Η αγορά αναπηρικών αμαξιδίων σε άπορα παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

μαθητές, καθηγητές, γονείς, κάτοικοι της γειτονιάς, πολίτες του Δήμου Λαρισαίων

Χρόνος δράσης

Καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους εδώ και οκτώ χρόνια.

Τόπος Δράσης

10ο Γυμνάσιο Λάρισας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation