Μαθητικές δημιουργίες

2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Τα παιδιά σώζουν τον πλανήτη"

"Τα παιδιά σώζουν τον πλανήτη"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας


Διευθυντής Σχολείου

Κωνσταντίνος Βλαστάρης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Σε μία εποχή που όλοι ήμασταν στο σπίτι εξαιτίας του κορονοϊού, οι μαθητές της τάξης μας (Ε1) έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον γραπτό λόγο. Έτσι με σκοπό τον συγχρονισμό αλλά και την έμπνευσή τους ορίσαμε σαν σημείο αναφοράς, το παραμύθι. Ο κάθε μαθητής δημιούργησε από έναν ήρωα, των οποίων η δράση έχει να κάνει με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες σχετικούς με  το περιβάλλον.


Στόχος δράσης

Συνοχή και συγχρονισμός ομάδας/ Κίνητρα - έμπνευση- ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation