Μαθητικές δημιουργίες

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Ταξίδι στο Βυζάντιο : Εικαστική Έκθεση - Παιχνίδια"

"Ταξίδι στο Βυζάντιο : Εικαστική  Έκθεση -  Παιχνίδια"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Το 2ο Δ.Σ. Αρτέμιδος είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της περιοχής μας όπου φοιτούν 225 μαθητές και διδάσκουν 31 εκπαιδευτικοί. Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


Διευθυντής Σχολείου

Κατσιούλη Κασσιανή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές της Ε1' τάξης του 2ου Δ.Σ. Αρτέμιδος, συμμετέχουν στο e-Twinning έργο με τίτλο "Ταξίδι στο Βυζάντιο" σε συνεργασία με άλλα δύο σχολεία της Ελλάδας και ένα σχολείο της Κύπρου.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που ανέλαβαν, ήταν και οι δημιουργίες σε διάφορες  μορφές τέχνης όπως: Ψηφιδωτά , Αγιογραφίες, Νομίσματα ,Μακέτες κάστρων και Ναών, Κορώνες και Κοσμήματα σχετικές με την παρουσίαση του Βυζαντινού Πολιτισμού.

Επίσης  με παιγνιώδη τρόπο, αποφάσισαν να δημιουργήσουν κρυπτόλεξα, ως δραστηριότητα εμπέδωσης λέξεων - κλειδιά για τη Βυζαντινή ιστορία.

Το πρόγραμμα https://www.thinglink.com/scene/1172948722275844099 αφορά την Εικαστική Έκθεση και Παιχνίδια, μέρος του έργου  του e-Twinning «Ταξίδι στο Βυζάντιο».

Συγκεκριμένα:

Εικαστική Έκθεση

  1. Ψηφιδωτά
  2. Αγιογραφίες
  3. Νομίσματα
  4. Μακέτες κάστρων και ναών
  5. Κοσμήματα
  6. Κορώνες

Παιχνίδια

  1. Κρυπτόλεξα
  2. Παζλ

Η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό πρόγραμμα https://www.thinglink.com/scene/1172948722275844099 αφορά μια διαδραστική εικόνα, η οποία περιλαμβάνει 9 (links) εκ των οποίων είναι : 4 παρουσιάσεις και 5 video, σε μαθητικές δημιουργίες, από τη συμμετοχή τους στο έργο eTwinning "Ταξίδι στο Βυζάντιο".

 


Στόχος δράσης

Γνωστικοί στόχοι : 1. Να αναγνωρίσουν το βυζαντινό πολιτισμό και να εξοικειωθούν με την τέχνη της εποχής και τη σημασία της 2. Να κατασκευάσουν εικαστικά έργα αναπτύσσοντας συνεργατικές ικανότητες μέσω οργανωμένων δράσεων 3. Να αναγνωρίζουν μορφές και μορφικά στοιχεία, που εκφράζουν ιδέες, αξίες, απόψεις, σε έργα του Βυζαντινού πολιτισμού. Κοινωνικοί στόχοι-Συναισθηματικοί στόχοι : • Να αναπτύξουν συνεργατικές και επικοινωνιακές ικανότητες μέσω οργανωμένων δράσεων • Να καλλιεργήσουν ποικίλες ικανότητες • Να οξύνουν τη δημιουργική, κριτική σκέψη και φυσική περιέργεια που οδηγεί στην ιστορική μελέτη και έρευνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation