Καλές πρακτικές

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

"Voices from the Well"

"Voices from the Well"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Β. Καραμπέτσου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

±Χρήση σύντομου βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους για εισαγωγή στο θέμα, από την ταινία Hidden Figures

±Έντυπο υλικό στην Αγγλική Γλώσσα για την παρουσίαση γυναικών που διέπρεψαν στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες

±Εργασία των μαθητών σε ομάδες προκειμένου να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες από τα κείμενα και να συμπληρώσουν φύλλο εργασίας

±Δημιουργία παρουσίασης με τεχνικές Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (Drama in Education) με βάση τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους μαθητές

±Παρουσίαση των δρώμενων των μαθητών στους συμμαθητές τους


Αποτελέσματα / επίδραση

Κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα οι γυναίκες σε ακαδημαϊκά πεδία που θεωρούνται ανδροκρατούμενα.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην αγγλική Γλώσσα.Συνεργασίες

Παρουσίαση στην ημερίδα  ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στο Υπουργείο Παιδείας, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017.


ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση στην ημερίδα  ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στο Υπουργείο Παιδείας, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017.


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση των γυναικών στην ενασχόληση τους με τα Μαθηματικά που θεωρούνται μέχρι και σήμερα ανδρικό πεδίο. 'Εργασία των μαθητών σε αυθεντικό υλικό για κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Ομαδοσυνεργατική εργασία και δραματοποίηση.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

μαθητές, γονείς

Τόπος Δράσης

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation