Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Υγεία - Ο πλούτος της Ζωής"

"Υγεία - Ο πλούτος της Ζωής"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


Διευθυντής Σχολείου

Ι. Κουρμπής

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

"Υγεία - Ο πλούτος της Ζωής"

Αφίσα από τις μαθήτριες Δέσποινα Κουλούλα και Ευσταθία Ιωάννου


Στόχος δράσης

3

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation