Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"Υποσχέσεις σε ένα δάσος"

"Υποσχέσεις σε ένα δάσος"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη Α.Ε.

Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Κωνσταντοπούλου Άννα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα παιδιά δημιούργησαν τη δική τους αφίσα με αφορμή το ποίημα "Συμφωνία με ένα δέντρο" του Γ. Κρόκου προκειμένου να κινητοποιήσουν και να επηρεάσουν θετικά την περιβαλλοντική συνείδηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 


Στόχος δράσης

Η προώθηση οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς των παιδιών και η διάχυση των οικολογικών μηνυμάτων στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation