Σχέδια μαθήματος

Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«Raise your voice, STOP bullying»

«Raise your voice, STOP bullying»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου


Διευθυντής Σχολείου

ΤΖΙΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 

 

  • Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης με τίτλο «Raise your voice, STOP bullying» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Ν Σουλίου Σερρών με σκοπό την έγκαιρη ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών από την προσχολική κιόλας ηλικία που κρίνεται απαραίτητη για την εξάλειψη του φαινομένου της βίας. Αποτελεί μία εκπαιδευτική δράση κατάλληλη για μαθητές προσχολικής ηλικίας. Η δράση συσπειρώθηκε γύρω από δύο βασικούς άξονες:
  • Την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού γενικότερα, με σκοπό να θωρακιστούν συναισθηματικά και να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού
  • Tην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαφορετικότητας-ετερότητας κυρίως όσον αφορά σε παιδιά με διαφορετική καταγωγή καθώς και σε παιδιά με μεταναστευτικό/προσφυγικό προφίλ καθώς η παρουσία τους αποτελεί πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολικό πλαίσιο.

Η βιωματική ενδυνάμωση του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών αλλά και της λειτουργίας της ενσυναίσθησης αποτέλεσαν βασικούς στόχους της δράσης καθώς συναποτελούν το θεμέλιο λίθο εξάλειψης του φαινομένου.

Το διδακτικό σενάριο βασίστηκε στις παιδαγωγικές-διδακτικές αρχές των βιωματικών δράσεων και ειδικότερα:

  • στις αρχές της βιωματικής μάθησης
  • της συνεργατικής διερεύνησης
  • της διαθεματικής προσέγγισης

Κατά την υλοποίηση του σεναρίου δόθηκε προτεραιότητα στην εμπειρική μάθηση και η βιωματική γνώση επιτεύχθηκε μέσα από δραστηριότητες μάθησης με παραστατικό υλικό, παιχνίδια ρόλων και άμεσες εμπειρίες. Οι μαθητές παρατήρησαν, συμμετείχαν, έδρασαν, ανέπτυξαν συναισθήματα, ιδέες, στάσεις και αξίες.

Η συνεργατική μάθηση, η συζήτηση και τα παιχνίδια ρόλων αποτέλεσαν προϋπόθεση για την επίτευξη της βιωματικής μάθησης.

Η δράση εκπονήθηκε παράλληλα αλλά και συνεργατικά ανάμεσα στα δύο νηπιαγωγεία. Για το συνεργατικό κομμάτι αξιοποιήθηκαν σημαντικά οι νέες τεχνολογίες.

Η αξιολόγηση της δράσης έγινε σε τρία στάδια: αρχική ή διερευνητική αξιολόγηση, ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση, τελική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα από το παραγόμενο υλικό των δράσεων.

Η διάχυση της δράσης έγινε στην τοπική κοινότητα μέσα από παρουσίαση, συμμετοχή σε εκστρατεία του Χαμόγελου του Παιδιού κατά της σχολικής βίας και τέλος με δημοσίευση του παραγόμενου υλικού στα εκπαιδευτικά blog των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Συμπερασματικά η δράση ευαισθητοποίησε τα παιδιά, τα θωράκισε συναισθηματικά και τα βοήθησε να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα παιδιά του κόσμου. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσω του προγράμματος επιτεύχθηκε η βιωματική ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών αλλά και της λειτουργίας της ενσυναίσθησης αποτέλεσαν βασικούς στόχους της δράσης καθώς συναποτελούν το θεμέλιο λίθο εξάλειψης του φαινομένου της σχολικής βίας.

Επίσης  καλλιεργήθηκε η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας/ετερότητας με σκοπό να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους, τους έμαθαν να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τις σέβονται.

Τέλος  ευαισθητοποιήθηκαν τα παιδιά σε θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα των παιδιών και στη φρίκη του πολέμου.

 Συνεργασίες

Νηπιαγωγείο Ν. Σουλίου Σερρών

Χαμόγελο του Παιδιού

ActionAid

Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Σερρών

Γονείς/Κηδεμόνες Νηπίων

 

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τζίνη Ζαχαρούλα (εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου Παραλιμνίου Σερρών , Αγγούρα Ευαγγελία( εκπαιδευτικός Ν. Σουλίου Σερρών)

Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού σε θέματα ισότητας των παιδιών, ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος 2019- Μάρτιος 2019

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation