Σχέδια μαθήματος

1ο Νηπιαγωγείο Ν.Σουλίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Raise your voice,STOP Bullying

Raise your voice,STOP Bullying
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Νηπιαγωγείο Ν.Σουλίου


Διευθυντής Σχολείου

Αγγούρα Ευαγγελία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

  1. Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης με τίτλο «Raise your voice, STOP bullying» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το 1o Nηπιαγωγείο Ν.Σουλίου Σερρών σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών με σκοπό την έγκαιρη ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών από την προσχολική κιόλας ηλικία που κρίνεται απαραίτητη για την εξάλειψη του φαινομένου της βίας. Αποτελεί μία εκπαιδευτική δράση κατάλληλη για μαθητές προσχολικής ηλικίας. Η δράση συσπειρώθηκε γύρω από δύο βασικούς άξονες:

  • Την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού γενικότερα, με σκοπό να θωρακιστούν συναισθηματικά και να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού

  • Tην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διαφορετικότητας-ετερότητας κυρίως όσον αφορά σε παιδιά με διαφορετική καταγωγή καθώς και σε παιδιά με μεταναστευτικό/προσφυγικό προφίλ καθώς η παρουσία τους αποτελεί πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολικό πλαίσιο.

Η βιωματική ενδυνάμωση του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών αλλά και της λειτουργίας της ενσυναίσθησης αποτέλεσαν βασικούς στόχους της δράσης καθώς συναποτελούν το θεμέλιο λίθο εξάλειψης του φαινομένου.

Το διδακτικό σενάριο βασίστηκε στις παιδαγωγικές-διδακτικές αρχές των βιωματικών δράσεων και ειδικότερα:

  • στις αρχές της βιωματικής μάθησης

  • της συνεργατικής διερεύνησης

  • της διαθεματικής προσέγγισης

Κατά την υλοποίηση του σεναρίου δόθηκε προτεραιότητα στην εμπειρική μάθηση και η βιωματική γνώση επιτεύχθηκε μέσα από δραστηριότητες μάθησης με παραστατικό υλικό, παιχνίδια ρόλων και άμεσες εμπειρίες. Οι μαθητές παρατήρησαν, συμμετείχαν, έδρασαν, ανέπτυξαν συναισθήματα, ιδέες, στάσεις και αξίες.

Η συνεργατική μάθηση, η συζήτηση και τα παιχνίδια ρόλων αποτέλεσαν προϋπόθεση για την επίτευξη της βιωματικής μάθησης.

Η δράση εκπονήθηκε παράλληλα αλλά και συνεργατικά ανάμεσα στα δύο νηπιαγωγεία. Για το συνεργατικό κομμάτι αξιοποιήθηκαν σημαντικά οι νέες τεχνολογίες.

Η αξιολόγηση της δράσης έγινε σε τρία στάδια: αρχική ή διερευνητική αξιολόγηση, ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση, τελική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα από το παραγόμενο υλικό των δράσεων.

Η διάχυση της δράσης έγινε στην τοπική κοινότητα μέσα από παρουσίαση, συμμετοχή σε εκστρατεία του Χαμόγελου του Παιδιού κατά της σχολικής βίας και τέλος με δημοσίευση του παραγόμενου υλικού στα εκπαιδευτικά blog των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Συμπερασματικά η δράση ευαισθητοποίησε τα παιδιά, τα θωράκισε συναισθηματικά και τα βοήθησε να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα παιδιά του κόσμου.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Η συμπεριφορά των παιδιών ως προς τη σωματική επιθετικότητα
βελτιώθηκε σημαντικά. Έτσι παρατηρήθηκε ότι μειώθηκαν τα περιστατικά
σωματικής επιθετικότητας όπως χτυπήματα, τράβηγματα μαλλιών, σπρωξίματα,
διεκδίκηση παιχνιδιών. Επίσης μειώθηκαν τα περιστατικά λεκτικής επιθετικότητας
όπως κορόιδεμα, άσχημες λέξεις, λέξεις που πληγώνουν.
Από την άλλη πλευρά αυξήθηκαν τα περιστατικά σωματικής προσέγγισης όπως
αγκαλιές, φροντίδα, χάιδεμα μαλλιών. Επίσης αυξήθηκαν τα θετικά σχόλια όπως η
χρήση ευγενικών λέξεων, τα λόγια αγάπης και φιλίας, οι έπαινοι.
Επίσης τα παιδιά διεύρυναν τους ορίζοντες τους και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα
αποδοχής και συνύπαρξης. Αντιλήφθηκαν τις ομοιότητες με τους άλλους λαούς
αλλά και τις ετερότητες που αντί να τους διαχωρίζουν θα πρέπει να λειτουργούν
ενωτικά ανάμεσά τους καθώς συνθέτουν το παζλ της πολυμορφίας. Έτσι τα παιδιά
απέκτησαν θετική στάση απέναντι στα παιδιά του κόσμου, απαλείφοντας στάσεις
ξενοφοβίας.Συνεργασίες

Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών

Χαμόγελο του Παιδιού

Action Aid

Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών

Γονείς και κηδεμόνες μαθητών

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αγγούρα Ευαγγελία Νηπιαγωγός 1ου Νηπιαγωγείου Ν Σουλίου Σερρών, Τζίνη Ζαχαρούλα Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Σερρών

Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, σε θέματα ισότητας των παιδιών, ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης

Χρόνος δράσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation