Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Πλαγιάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Σεβασμός στο θαλάσσιο περιβαλλον

Σεβασμός στο θαλάσσιο περιβαλλον
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Πλαγιάς

2/θέσιο Νηπιαγωγείο με ενεργή συμμετοχή στον εθελοντισμό.


Διευθυντής Σχολείου

Φωτεινή Φιλιππα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Έγινε ενημέρωση των μαθητών για το θαλάσσιο οικοσύστημα και κατόπιν συζήτηση και σχετικές δραστηριότητες εμπέδωση. Τέλος, δημιούργησα με ομαδικά μια αφίσα για να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 


Στόχος δράσης

Ευαίσθητοποίηση για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστηματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation