Σχέδια μαθήματος

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει.

Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Θεματικές ενότητες:

Πως γεννιέται ο σεισμός, τα είδη των σεισμών και οι αιτίες που τους προκαλούν

Επιπτώσεις του σεισμού

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα προστασίας

ΟΑΣΠ και άλλες υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με τους σεισμούς

Οι απόψεις των αρχαίων Ελλήνων για τους σεισμούς, μύθοι και παραδόσεις για τους σεισμούς στην Αρχαία Ελλάδα

Μύθοι των άλλων χωρών για τους σεισμούς

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες, οι αλλαγές της γης μέσα στον χρόνο

Κατάλογος μέτρων αντισεισμικής προστασίας


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα παιδιά κατανόησαν τα σεισμικά φαινόμενα και τις αιτίες τους, έμαθαν τον αντισεισμικό κώδικα ο οποίος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, απέκτησαν αντισεισμική συμπεριφορά, έμαθαν να διαχειρίζονται τον φόβο και τον πανικό που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές.

Βασικό στόχο επίσης αποτέλεσε η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου από τα παιδιά, ώστε οργανωμένα να παρεμβαίνουν άμεσα, ουσιαστικά και προγραμματισμένα, για να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συμπολίτες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι επιδιωκόμενες δεξιότητες ήταν η λήψη αποφάσεων και η λύση προβλημάτων, η ομαδοσυνεργατική δράση, η διαχείριση των πληροφοριών, η διαχείριση του πανικού και του φόβου, η αυτοπροστασία, η παροχή πρώτων βοηθειών όπου χρειάζεται.

Περισσότερες δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα, υπάρχουν στην ιστοσελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει.Συνεργασίες

ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αργυρούδη Ευγενία, Τσούση Αικατερίνη, Δελλή Αγγελική.

Στόχος δράσης

Ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο.

Χρόνος δράσης

1 μήνας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation