Μαθητικές δημιουργίες

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Σπάνιες ασθένειες για σπάνια παιδιά

Σπάνιες ασθένειες για σπάνια παιδιά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Το σχολείο δραστηριοποιείται σε δράσεις που άπτονται των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μαθητές και αυριανούς πολίτες με οικολογική παιδεία, οικολογική συνείδηση , ενεργούς και υπεύθυνους στο κοινωνικό πεδίο. Με τις δράσεις στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε και την τοπική κοινωνία.


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Τζοβλά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” προκειμένου να αναδειχθούν οι δημοκρατικές αξίες οι οποίες πλαισιώνουν τα δικαιώματα των παιδιών. Δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται και περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 24 και 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

άρθρο 24 :Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή υγεία. Το κράτος έχει την υποχρέωση να καταπολεμά την παιδική θνησιμότητα, να εξασφαλίζει ιατρική περίθαλψη για τα παιδιά, να καταπολεμά την κακή διατροφή και την ασθένεια, να εγγυάται την ιατρική περίθαλψη για τις εγκύους και τις νέες μητέρες, να παρέχει εκπαίδευση σε θέματα υγείας, να αναπτύσσει την πρόληψη στον τομέα της δημόσιας υγείας, και να καταργεί έθιμα που βλάπτουν τα παιδιά.

άρθρο 28 : Εκπαίδευση

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το κράτος έχει καθήκον να παρέχει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δωρεάν και υποχρεωτική, και ομοίως να κάνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσιτή σε όλα τα παιδιά και τους νέους. Το κράτος έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι τα παιδιά και οι νέοι αντιμετωπίζονται κατάλληλα στο σχολείο, και ότι δεν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε  https://padlet.com/zazouki/rare_disease_day

https://www.facebook.com/teachers4europe

στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://4dim-pefkis.att.sch.gr/site/?p=1278

 

 


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και της τοπικής κοινωνίας με σκοπό να βελτιώσουμε τις συνθήκες στο σχολικό μας περιβάλλον, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να βρεθούν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κατανόηση, σεβασμό, υποστήριξη, συμπαράσταση, ευγένεια, αγάπη, αισιοδοξία. Με θετική νοοτροπία, θετικό τρόπο σκέψης και δράσης να επηρεάσουμε δραστικά την ποιότητα της ζωής της κοινωνίας μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation