Σχέδια μαθήματος

11o Δ.Σ. Σερρών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Σταγόνες ζωής_Πολίτες του κόσμου

Σταγόνες ζωής_Πολίτες του κόσμου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

11o Δ.Σ. Σερρών


Διευθυντής Σχολείου

Παπαματθαίου Νικόλαος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Όλοι οι δάσκαλοι, ως αρωγοί προσπαθήσαμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές μας με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ενημερώσαμε όλη τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των μαθητών/τριων μας για τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους και αναλάβαμε ποικίλες δράσεις.
Εφαρμόσαμε σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές με επίκεντρο τα παιδιά έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα των υδάτινων πόρων και του νερού γενικότερα. Επεξεργαστήκαμε μαζί με τα παιδιά περιβαλλοντικές ιστορίες, κατασκευές, ζωγραφιές κ.α. παίξαμε, επισκεφτήκαμε μέρη και ενημερωθήκαμε από ανθρώπους και φορείς ώστε η γνώση να έρθει με βιωματικό τρόπο και η πληροφορία να γίνει βίωμα και στάση ζωής. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαμε δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές/τριες, στους γονείς τους, να αποκτήσουν γνώσεις, αξίες και να διαμορφώσουν στάσεις, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί το ενεργό τους ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Διαμόρφωσαν νέους κοινωνικούς στόχους και προφανώς σχημάτισαν μια διαφορετική αντίληψη για τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Αυτό φαίνεται από τις εργασίες τους, τις συζητήσεις τους και τη συμπεριφορά τους. Άρχισαν να συζητούν για περεταίρω δράσεις που αφορούν σε τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και να αναπτύσσουν ιδέες για θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Κυρίως, όμως, άρχισαν να αναγνωρίζουν τη σκοπιμότητα της διάχυσης των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Συνεργασίες

Δήμος Σιδηροκάστρου
Δήμος Ηράκλειας
ΔΕΥΑ Σερρών
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη
ΕΚΦΕ Σερρών
4ο ΠΕΚΕΣ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τραγούδα Αικατερίνη, Αθανασίου Αναστάσιος, Βασιλική Καμπούρη, Κωνσταντίνος Χιδερίδης, Ιωάννης Βυζάντης

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 blog  σχολείου

- Συμμετοχή στην 3η "Γιορτή νερού" με στόχο να συμμετέχουν στις δράσεις ώστε να έρθουν σε επαφή με το φυσικό τοπίο του Αγίου Ιωάννη, να παίξουν με το νερό, να κάνουν παιχνίδια και πειράματα με τις μορφές του νερού και να κατανοήσουν την αξία του.

- Παρουσίαση προγράμματος στις υπόλοιπες τάξεις, στους γονείς του σχολείου και στον υπεύθυνο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου αλλά και στον Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία


Στόχος δράσης

Στο σχολείο μας αγωνιζόμαστε για να πλάσουμε τους νέους πολίτες του κόσμου, πολίτες με οικολογική παιδεία και συνείδηση, που δρουν και αναλαμβάνουν ευθύνες σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο που νοιάζονται για τον πλανήτη, βελτιώνοντας τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον.

Χρόνος δράσης

Όλη τη σχολική χρονιά
Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation