Μαθητικές δημιουργίες

7ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση

Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής

7ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής


Διευθυντής Σχολείου

Κωνσταντίνος Χασιώτης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά (αυγοθήκες, πλαστικά μπουκάλια-καπάκια, πλαστικά – χάρτινα κουτιά, σύρμα, χαρτί κ.α.)


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα-Ανακύκλωση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 12Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation