Μαθητικές δημιουργίες

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Σχολικό Περιοδικό

Σχολικό Περιοδικό
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


Διευθυντής Σχολείου

ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μέσω της δημιουργίας του σχολικού περιοδικού , δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες μας να αναζητήσουν πληροφορίες και να ασχοληθούν με ποικίλα θέματα , τα οποία αφού τα επεξεργαστούν , τα παρουσιάζουν μέσω αυτής της έντυπης έκδοσης σε όλη τη σχολική κοινότητα.


Στόχος δράσης

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation