Μαθητικές δημιουργίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ- ΜΙΛΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ- ΜΙΛΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΤΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές αφού παρακολούθησαν και συζήτησαν για το σχολικό εκφοβισμό αποφάσισαν να στείλουν το μήνυμά τους! "ΜΙΛΑ" είπαν σε όποιον το έχει ανάγκη!


Στόχος δράσης

Δράση για το Σχολικό Εκφοβισμό

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation