Καλές πρακτικές

2ο Γυμνάσιο Γέρακα


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Σύγκρουση - Συνύπαρξη

Σύγκρουση - Συνύπαρξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

Ονειρευόμαστε ένα σχολείο ενταγμένο σε δίκτυα, σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνές επίπεδο. Ένα σχολείο που να ενισχύει τα υπάρχοντα μορφωτικά ενδιαφέροντα των μαθητών και να δημιουργεί άλλα αξιόλογα, όπως επίσης να ενισχύει την κριτική σκέψη και την επιστημονική έρευνα σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που τη διέπουν. Ένα σχολείο που δίνει έμφαση στην αξία και στη σημασία της ανθρώπινης επαφής και των σχέσεων, θέτοντας όμως κανόνες τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου.


Διευθυντής Σχολείου

Περτσινίδου Κορίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τρόπος υλοποίησης της δράσης:

 1. Διδασκαλία σε τμήματα. Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων που θεωρούνται απαραίτητες στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Η ομαδοσυνεργατική συνεργασία συνδυάζεται με τη χρήση ΤΠΕ αξιοποιώντας έτσι οι μαθητές τα νέα ψηφιακά εργαλεία.
 1. Διδασκαλία σε ομάδες στην ειδικά διαμορφωμένη το πρόγραμμα αίθουσα με στόχο το συλλογικό πνεύμα
 2. Διαφοροποιημένη παιδαγωγική που αφορά στις ανάγκες του μαθητή και όχι της τάξης.
 3. Διαθεματική προσέγγιση με άλλα μαθήματα ώστε να αλληλοτροφοδοτείται η γνώση.

Αποτελέσματα / επίδραση

Στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας:

 1. Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της συνεργασίας στη σχολική τάξη.
 2. Οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να ζουν με τον
 3. «καλύτερο» εαυτό τους και αυτό συμπεριλαμβάνει το σεβασμό και την αγάπη , ακόμη και προς κάποιον που μας φέρθηκε άδικα.
 4. Αποτελεσματικότερη διαχείριση του θυμού.
 5. Μείωση των περιστατικών βίας και σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο με την καλλιέργεια των κοινωνικών- συναισθηματικών δεξιοτήτων.
 6. Τα παιδιά κατανοούν τις έννοιες: εγγενής αξία, τη σχέση : Συγχώρησης- Δικαιοσύνης- Συμφιλίωσης-Μέτρο, ισορροπία- ειρηνική συνύπαρξη.

Στο πλαίσιο της οικογένειας:

Πιο λειτουργικές οι σχέσεις στην οικογένεια, κατ’ ομολογία γονέων, καθώς καλλιεργείται η αυτοπειθαρχία και η ανάπτυξη υγιών συνηθειών . Έτσι ώστε να βλέπω με κατανόηση και συμπόνια το «κακό» γύρω μου και μέσα μου, εστιάζοντας στα καλά της καρδιάς. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην αυτοεπίγνωση και κοινωνία με τους άλλους.Συνεργασίες

Συνεργασία με:

 1. Το Πανεπιστήμιο Wisconsin- Madison, USA
 2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 3. Τον τοπικό Δήμο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ζερεφού Δήμητρα, Ζαφειριάδου Κυριακή, Κάσση Μαρια, Κυριακοπούλου Γιωργία, Παπαδάκου Ελένη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 1. Ιστοσελίδα του σχολείου 
 2. Facebook του σχολείου
 3. Ιστοσελίδα του Δήμου 
 4. Τοπική εφημερίδα

Στόχος δράσης

*Στόχος δράσης: • Πρόκειται για μια νέα δυναμική στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της επιθετικής συμπεριφοράς. • Προτείνονται εναλλακτικές μορφές μεταχείρισης των παραβατών και δημιουργίας ενός σχολικού κλίματος που βασίζεται στην ενσυναίσθηση και τη συγχώρηση και όχι στην τιμωρία και στην εκδίκηση. • Ειδικότερα οι μαθητές: ανακαλύπτουν τον “καλό “εαυτό, βιώνουν βασικές έννοιες όπως: εγγενής αξία, δικαιοσύνη, μέτρο και ισορροπία, κοινή λογική: ως θεμελιώδεις αξίες της πρακτικής της συγχώρησης. • Μαθαίνουν να διαχειρίζονται την αδικία και την απόρριψη, τα αρνητικά συναισθήματα, και εξοικειώνονται με τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Γονείς, Τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Εφαρμόζεται 6 μήνες , από Νοέμβριο έως Απρίλιο κάθε σχολικού έτους και για 3η συνεχή χρονιά στο σχολείο μας

Τόπος Δράσης

Η Σχολική Μονάδα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation