Καλές πρακτικές

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

‘ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ’

‘ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ’
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Αγίας Παρασκευής

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Διαρκής ενημέρωση για την μείωση, επανάχρηση και ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων και τρόποι διαχείρισής τους. Συλλογή οργανικών υπολειμμάτων, τοποθέτηση στον επιφανειακό σωρό, διαρκής παρακολούθηση διαδικασίας κομποστοποίησης, έλεγχος ποιότητας, συλλογή τελικού προϊόντος και εφαρμογή του στις καλλιεργητικές φροντίδες του κήπου


Αποτελέσματα / επίδραση

Παραγωγή οργανικής ουσίας (κομπόστ), ενσωμάτωση και βελτίωση του εδάφους στον κήπο και στις γλάστρες του σχολείου μας.
Ευαισθητοποίηση για το οικολογικό μας αποτύπωμα.Συνεργασίες

Χρήση μόνο στο σχολείο μας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΙΣΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστοσελίδα των Οικολογικών σχολείων, ιστοσελίδα του σχολείου μας


Στόχος δράσης

Οι μαθητές : Να αναγνωρίσουν τους οργανισμούς και μικροοργανισμούς που συμβάλλουν στη διαδικασία της κομποστοποίησης Να κατανοήσουν τη συμβολή της μεθόδου κομποστοποίησης «επιφανειακού σωρού» στη βιοποικιλότητα του χώρου Να διαπιστώσουν την καταλληλότητα του προς συλλογή τελικού προϊόντος Να συνεργαστούν στην συλλογή, μεταφορά και εφαρμογή στις καλλιεργητικές πρακτικές του σχολικού κήπου

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Γονείς, Τοπική Κοινωνία

Χρόνος δράσης

Έχει επαναλαμβανόμενο / διαρκές χαρακτήρα

Τόπος Δράσης

Εντός σχολείου

Ένταξη σε Δίκτυα

Εθνικό δίκτυο των Οικολογικών σχολείων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation