Καλές πρακτικές

Παιδαγωγική Πρωτοπορία


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MODEL UNITED NATION (MUN)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MODEL UNITED NATION (MUN)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Παιδαγωγική Πρωτοπορία

Η «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», το δημιούργημα δύο ιστορικών εκπαιδευτηρίων, της «Ελληνοαγγλικής Αγωγής» και των «Μοντεσσοριανών σχολείων», που το καθένα τους έχει σημειώσει μια μακρά και ισχυρή παρουσία 50 χρόνων στο παιδαγωγικό γίγνεσθαι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήρθε να ενσαρκώσει το όραμά μας για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Διευθυντής Σχολείου

Γεωργία Χρονοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το MUN είναι ένα πρόγραμμα που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15 εώς 17 ετών. Το πρόγραμμα γίνεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και ομάδες παιδιών από όλα τα σχολεία εκπροσωπούν κράτη όλου του κόσμου λαμβάνοντας τον ρόλο του πρεσβευτή της χώρας τους στις εργασίες του MUN. Τα κράτη που εκπροσώπησαν οι μαθητές μας ήταν η Ερυθραία, η Ονδούρα, η Παραγουάη και η Κένυα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι μαθητές ανέπτυξαν τη δεξιότητα της επιχειρηματολογίας, την επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα, την επιθυμία τους για ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Σε κοινωνικό επίπεδο, το πρόγραμμα καλλιεργεί ενεργούς πολίτες, που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και με κριτική σκέψη προτίνουν λύσεις σε ζητήματα διεθνούς χαρακτήρα.Συνεργασίες

 ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ζαχόπουλος, Σπανού, Μπρέμπου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

Ιστοσελίδα του Σχολείου, Τοπικές Εφημερίδες, Ηλεκτρονικές Εφημερίδες


Στόχος δράσης

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, 13 Συμμετέχοντες

Χρόνος δράσης

5 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Τόπος Δράσης

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation