Σχέδια μαθήματος

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Συναισθήματα μέσω τέχνης

Συναισθήματα μέσω τέχνης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Καλτσούδης Κωνσταντίνος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές δείχνουν στον τροχό το συναίσθημα
που νιώθουν στην αρχή του μαθήματος και
μοιράζονται σκέψεις με τους συμμαθητές της
ομάδας.

Έπειτα, οι μαθητές συμμετέχουν από κοινού σε
κάποια δραστηριότητα που, είτε αφορά ένα
μόνο συναίσθημα πχ ντροπή και υλοποιείται
μέσα από θεατρικό παιχνίδι, χρωματολογία κλπ,
είτε αφορά μια μορφή τέχνης ή τεχνοτροπία και
υλοποιείται συνήθως με εικαστικά.


Αποτελέσματα / επίδραση

Όλοι μπορούν να εκφράσουν το συναίσθημά τους μέσω
της τέχνης ακόμη και όταν ο λόγος δεν είναι
ανεπτυγμένος. Συνεργάζονται έμπρακτα για την ολοκλήρωση ομαδικών
εργασιών, αλλά και θεωρητικά στην ψυχοκοινωνική
ομάδα που προηγείται των δραστηριοτήτων
η ένταξη όλων των μαθητών σε ενιαίο πλαίσιο γίνεται
πράξη μέσα από την οικουμενικότητα της τέχνης. Εκφράζεται μεγάλη ικανοποίηση από τους μαθητές για
τη συμμετοχή τους.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπαδήμου Αγλαΐα

Στόχος δράσης

Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων

Χρόνος δράσης

Εβδομαδιαίως τα τελευταία δύο έτη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation