Σχέδια μαθήματος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ


Διευθυντής Σχολείου

ΛΟΚΟΒΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συναισθηματική Νοημοσύνη: αυτεπίγνωση,αυτοδιαχείριση,κοινωνική επίγνωση,διαχείριση σχέσεων,διαμόρφωση συμπεριφορών


Αποτελέσματα / επίδραση

Η συναισθηματική νοημοσύνη επιδρά αποτελεσματικά στη διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών και αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ τους .ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κεχαγιάς Μόσχος

Στόχος δράσης

Διαχείριση συναισθημάτων-αποφυγή σχολικών συγκρούσεων

Χρόνος δράσης

Υλοποίηση προγράμματος ενός έτους (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation