Καλές πρακτικές

Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Συνεργαζόμαστε για να αλλάξουμε τον κόσμο

Συνεργαζόμαστε για να αλλάξουμε τον κόσμο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης

Ιδιωτικό Σχολείο Δημοσίου Δικαίου


Διευθυντής Σχολείου

Ελισάβετ Βιτζηλαίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε ώρες Ευέλικτης Ζώνης και εξακτινώθηκαν στα περισσότερα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος : Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Καλλιτεχνικά, Μουσική και Ξένες Γλώσσες αλλά και του διευρυμένου προγράμματος : Φιλαναγνωσία, Δημιουργική Σκέψη,STEAM, Θεατρική Αγωγή και Πληροφορική. Οι μαθητές διάβασαν και επεξεργάστηκαν κείμενα συναφούς θεματολογίας, συζήτησαν, προβληματίστηκαν, επιχειρηματολόγησαν, έφτιαξαν συνθήματα, κατανόησαν την έννοια των στόχων που είχαν επιλέξει , κατέγραψαν τις ελπίδες και τα όνειρά τους για έναν κόσμο πιο ειρηνικό και δίκαιο, εξέφρασαν ελεύθερα την άποψή τους.
Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος ήταν βιωματικός-ομαδοσυνεργατικός, βασίστηκε στην ενεργό συμμετοχή, τις προσωπικές εμπειρίες και τα συναισθήματα των μαθητών με τον δάσκαλο να έχει ρόλο διαμεσολαβητή. Τελικά βρέθηκαν διαφορετικοί τρόποι για να αναδειχτεί η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης.
Μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας προσεγγίσαμε θέματα όπως: περιβάλλον, συνεργασία, ειρήνη, κοινωνική πρόοδος, με στόχο:
•Να αναλάβουν οι μαθητές ενεργό ρόλο στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος (Στόχοι: 13/Δράση για το κλίμα, 16/ Βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες)

•Να προάγουν τη φιλία, τον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ τους.(Στόχοι: 5/Ισότητα φίλων, 10/Λιγότερες ανισότητες)
•Να εκτιμήσουν τα οφέλη την ειρήνης και να δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης φυσικές και συναισθηματικές.(Στόχοι: 16/Ειρήνη Δικαιοσύνη Ισχυροί Θεσμοί, 17/Συνεργασία για τους στόχους)
Όλες οι τάξεις με τη συνεργασία της Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υπηρεσίας του Σχολείου μας εκπόνησαν προγράμματα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Στόχος: 3/Καλή υγεία και ευημερία) συμπεριλαμβάνοντας στις δραστηριότητές τους και θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία, τον ρατσισμό με απώτερο στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές αυτοεπίγνωση, να ανακαλύψουν τρόπους επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων και να δημιουργήσουν καλές σχέσεις στην ομάδα-τάξη.
Μέσα από τις Παγκόσμιες Ημέρες στόχευσαν στην ενημέρωση και στην παρουσίαση ουσιαστικών δράσεων στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Ζητούμενο ήταν η ανταλλαγή απόψεων με τα άλλα μέλη της κοινότητας, η ενεργοποίηση όλων των παραγόντων της μαθησιακής διαδικασίας, η προβολή αξιών, η αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων και η κατάκτηση της κριτικής σκέψης.(Στόχος: 17/Συνεργασία για τους στόχους)
-Την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού
(στις 20 Νοεμβρίου)
-Την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (11 Φεβρουαρίου)
-Την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας (6 Μαρτίου)
-Την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού.
Τέλος οι δράσεις εμπλουτίστηκαν με εκλογές προεδρείων, εξορμήσεις σε θέατρα, σε κινηματογράφο, με επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και με τη συμμετοχή σε οργανωμένα εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σχολείο μας εμπνέει και παρακινεί με σκοπό να εγκαθιδρύσει κουλτούρα ενεργού πολίτη στους μαθητές του.
Η συμμετοχή του Σχολείου μας σε διεθνή, ευρωπαϊκά και πανελλήνια προγράμματα έδωσε την ευκαιρία σε δασκάλους και μαθητές να προάγουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, συνεργασία και δράση στοχεύοντας:
•Στη συνειδητοποίηση ύπαρξης θετικών στοιχείων και χαρακτηριστικών σ΄ όλους τους λαούς του κόσμου.(Στόχοι:4/Ποιοτική εκπαίδευση,10/Λιγότερες ανισότητες, 16/Ειρήνη , Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί,
17/ Συνεργασία για τους στόχους)
•Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα προβλήματα των συνομηλίκων τους στον αναπτυσσόμενο κόσμο. (Στόχοι:4/Ποιοτική Εκπαίδευση, 5/Ισότητα των φύλων,10/ Λιγότερες ανισότητες, 16/Ειρήνη....)
•Στην αναζήτηση λύσεων για έναν κόσμο που θα απολαμβάνουν όλοι ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.(Στόχοι 5,10,16,17)
•Στην αλλαγή στάσης σε περιβαλλοντικά θέματα με στόχο την αειφορική συμβίωση. (Στόχοι: 11/Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, 13/Δράση για το κλίμα).
Η συμμετοχή του Σχολείου μας σε εκθέσεις καθώς και σε Διαγωνισμούς έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές μέσα από τη ζωγραφική και τη μουσική να εκφράσουν το όραμά τους για έναν κόσμο, όπου καθένας απολαμβάνει τα δικαιώματά του και νιώθει ασφαλής και ευτυχισμένος.
(Στόχοι: 4/Ποιοτική Εκπαίδευση, 17/Συνεργασία για τους στόχους)
Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης ευαισθητοποιημένοι πλέον μαθητές και γονείς συμμετείχαν εθελοντικά με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες αποδεικνύοντας έμπρακτα τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης στηρίζοντας φιλανθρωπικά ιδρύματα και ανθρωπιστικές οργανώσεις.(Στόχοι:3/Καλή υγεία και ευημερία,10/Λιγότερες ανισότητες, 11/Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες)
Τέλος με αφορμή τις γιορτές λήξης οι μαθητές :
•μετέφεραν το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης στα παιδιά του κόσμου
•δραματοποίησαν παραμύθια με θέμα την αποδοχή, τη φιλία, τη συνεργασία.
•Παρουσίασαν διαδραστικά τις δράσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος
(Στόχοι: 4/Ποιοτική εκπαίδευση, 17/Συνεργασία για τους στόχους)


Αποτελέσματα / επίδραση

Ολόκληρη η σχολική κοινότητα (281 μαθητές του Α’ Δημοτικού αλλά και του Αρσακείου) ενημερώθηκε για τις δράσεις μας και ευαισθητοποιήθηκε για τους στόχους Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυνεργασίες

Με κοινωφελείς οργανισμούς (Ε.Ε.Σ. και Unicef), Πανεπιστήμια


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κ. Παπαχλιμίντζου, κ. Ταταράκη, κ. Πανούση, κ. Μπερερή, κ. Χωριανοπούλου, κ. Κολτσιδοπούλου, κ. Κοράκη, κ. Θεοδωρίδης, κ. Γιαννακουδάκη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστοσελίδα, πρόγραμμα-προσκλήσεις Εορτών, διαθεματικά τεύχη, αφίσες

 


Στόχος δράσης

-Η κατανόηση και επεξήγηση του όρου βιώσιμη ανάπτυξη -Η σύνδεση με το Ωρολόγιο και διευρυμένο πρόγραμμα του Σχολείου -Η επισήμανση των τοπικών και παγκόσμιων προβλημάτων -Η μετάδοση αρχών και αξιών όπως ο σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η φιλία

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Mαθητές του σχολείου και γονείς

Χρόνος δράσης

Οι δράσεις έχουν διαρκή χαρακτήρα και επαναλαμβάνονται με τις αναγκαίες τροποποιήσεις κάθε χρόνο

Τόπος Δράσης

Υλοποιήθηκε μικρό μέρος και εκτός σχολείου με την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα συναφούς θεματολογίας.

Ένταξη σε Δίκτυα

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα έχουν ενταχθεί στα Οικολογικά Σχολεία και όλα τα διαθεματικά καταθέτονται στις Εκπαιδευτικές Δράσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation