Καλές πρακτικές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΝΤΑΒΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Υλοποιήσαμε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που στόχευε στην εκπαίδευση των μαθητών στην τέχνη της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων, ώστε να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνομηλίκους τους, να αναπτύξουν και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές τους δεξιότητες, την ικανότητά τους να αναλάβουν καθοδηγητικό ρόλο στο σχολείο, να επιλύουν τα ενδοσχολικά προβλήματα, να περιορίσουν τη χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας μεταξύ των μαθητών και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μαθητών και την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων τους οικοδομώντας έναν αποτελεσματικό θεσμό επίλυσης διαφορών στο σχολείο. Κατά την υλοποίηση, χρησιμοποιήσαμε βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδια για ανάπτυξη εμπιστοσύνης, ενσυναίσθησης, συνεργασίας κλπ, παρουσίαση της λειτουργίας της ομάδας των μεσολαβητών στους μαθητές του σχολείου, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες,  διαδικασίες ομαδοσυνεργατικής μάθησης (brainstorming, ομαδικές εργασίες, αφίσες ενημέρωσης κλπ).


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές απέκτησαν τις ικανότητες της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων. Δημιουργήθηκε ένας θεσμός που συμβάλλει στις καλύτερες σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και κατ' επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι ο καθένας χωριστά έχει τη δύναμη να βοηθήσει τους άλλους κι όλοι μαζί κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα ειρηνικό κλίμα συμβίωσης χωρίς αποκλεισμούς. Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν και έμαθαν πώς μπορούν να διαμορφώσουν έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους.Συνεργασίες

Συνεργαστήκαμε με το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο της πανελλαδικής μαθητικής εκστρατείας ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό "Μίλα Τώρα".


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κωνσταντοπούλου Καλλιρρόη, Λεβέντη Αντωνία, Σταματοπούλου Μαρία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Οι μεσολαβητές δημιούργησαν αφίσες, ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους ανά τμήμα, οργάνωσαν ενημερωτική καμπάνια με μουσική που περιλάμβανε και έρευνα στους συμμαθητές τους, παρότρυναν και άλλους συμμαθητές (σύνολο 67) να πάρουν μέρος στην εκστρατεία του Χαμόγελου του Παιδιού "Μίλα Τώρα".


Στόχος δράσης

Επίλυση προβλημάτων μεταξύ των μαθητών από τους συμμαθητές τους

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Νοέμβριος 2018 - Απρίλιος 2019

Τόπος Δράσης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation