Σχέδια μαθήματος

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Τα παιδία παίζει με ανακυκλώσιμα υλικά

Τα παιδία παίζει με ανακυκλώσιμα υλικά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"

Το σχολείο μας είναι ένα σχολείο με κουλτούρα εφαρμογής προγραμμάτων, όπως Teachers4Europe, e-Twinning, UNESCO, καθώς και προγράμματα που άπτονται των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με διάχυση των δράσεων στην τοπική κοινωνία και ανοιχτές συνεργασίες με σχολικές μονάδες και πανεπιστήμια.


Διευθυντής Σχολείου

Κυριαζίδης Σπυρίδων

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Τα παιδία παίζει με ανακυκλώσιμα υλικά». Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της Γ΄ τάξης να ξεδιπλώσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά να κατασκευάσουν με αυτά αθλητικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν σε κινητικά παιχνίδια, που θα δημιουργήσουν μόνοι τους. Οι διδακτικές επιλογές της εκπαιδευτικής πρακτικής εστιάζουν σε μία ομαδοσυνεργατική - μαθητοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει έμφαση στην πράξη.

 Αρχικά, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας,  ως τεχνική διδασκαλίας εφαρμόστηκε ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) με συντονίστρια την εκπαιδευτικό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξέφρασαν ελεύθερα και αυθόρμητα τις ιδέες τους για το ποια υλικά θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του αθλητικού υλικού και πώς αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν οι ιδέες και αποφασίστηκε ποια είδη θα συλλέξουνε και τι κατασκευές θα φτιάξουν. Επειδή, ο αριθμός των υλικών που απαιτούνταν για τις κατασκευές ήταν πολύ μεγάλος, ενημερώθηκαν και οι υπόλοιπες τάξεις να βοηθήσουν στη συλλογή τους.

Όταν πια οι κατασκευές ήταν έτοιμες στήθηκαν στην αυλή και δοκιμάστηκαν στην πράξη. Έγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε τα παιχνίδια να τελειοποιηθούν και να προσφέρουν την μεγαλύτερη ευχαρίστηση και διασκέδαση. Τα παιχνίδια που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν ένας αγώνας εμποδίων και το pac man.  

Περιγραφή των παιχνιδιών μπορείτε να δείτε στο συνημμένο pdf.   


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθουσιάστηκαν από την όλη διαδικασία και ένιωσαν περήφανοι/ες για τις δημιουργίες τους. Μάλιστα, ο ενθουσιασμός τους ήταν τέτοιος που εξέφρασαν την επιθυμία να δείξουν και στους μαθητές/τριες των άλλων τάξεων τα παιχνίδια τους. Η αποδοχή των παιχνιδιών ήταν τόσο μεγάλη από όλο το σχολείο που υιοθετήθηκαν στο μάθημα και είναι από τα αγαπημένα των παιδιών. Επίσης, εξέφρασαν την επιθυμία να προσκαλέσουμε και τμήματα άλλων σχολείων σε αγώνες. Η ιδέα θα είχε υλοποιηθεί εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες (πανδημία). Η συνηθισμένη φράση των παιδιών μετά το πρόγραμμα ήταν "Κυρία, να σας πούμε ένα παιχνίδι που σκεφτήκαμε;"Συνεργασίες

Γονείς 

Εκπαιδευτικοί

Εμπορικά καταστήματα της πόλης


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της Γ΄ τάξης • να αναπτύξουν ελεύθερη έκφραση, κριτική σκέψη και συνεργασία • να μάθουν να επικοινωνούν • να βελτιωθούν οι σχέσεις στην ομάδα • να καλλιεργήσουν το σεβασμό στις απόψεις των άλλων • να ευαισθητοποιηθούν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος • να κατανοήσουν τη σύνδεση της υπαίθριας φυσικής δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation