Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

«Το τέρας της κλιματικής αλλαγής»

«Το τέρας της κλιματικής αλλαγής»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Η σχολική μας μονάδα βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας της τοπικής κοινότητας των Λιαπάδων και στεγάζεται στο παρόν συγκρότημα από το 1980. Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ένα τμήμα πρωινού ωραρίου και ένα τμήμα προαιρετικού ολ


Διευθυντής Σχολείου

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την κλιματική αλλαγή και την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στις αρνητικές συνέπειες που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον , τα παιδιά δημιούργησαν μία αφίσα με υλικά όπως η πλαστική σακούλα και τα πλαστικά καπάκια . Αποτύπωσαν την κλιματική αλλαγή ως ένα «τέρας» που απειλεί την Γη μας και επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όπως ξηρασία,  λιώσιμο των πάγων, διάσπαση της τροφικής αλυσίδας. Η απειλή για εξαφάνιση του πλανήτη μας και η  μόλυνση της ατμόσφαιρας από το διοξείδιο του άνθρακα  λόγω απορριμμάτων  όπως είναι τα πλαστικά σκουπίδια,   αποτυπώνονται στα μηνύματα της αφίσας των μαθητών.


Στόχος δράσης

Η ενημέρωση και κατανόηση της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation