Σχέδια μαθήματος

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Time tested life tips

Time tested life tips
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το 3ο γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο της Κρήτης το οποίο έχει περίπου 600 μαθητές, ηλικίας από 13 έως 15 ετών. Το σχολείο μας διαθέτει ολοκληρωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Κάθε χρόνο εφαρμόζουμε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα. Επίσης, στο σχολείο υλοποιούνται τα παρακάτω τρία ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus + : 1. "GO CLIL", 2. "A HEALTHY DOSE OF SOCIAL MEDIA", 3. «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ». Επιπλέον, στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ένταξης για κωφούς και βαρήκοους μαθητές.


Διευθυντής Σχολείου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο που δημιουργήθηκε από τη Λυκογιαννάκη Στυλιανή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/KA1 «Ενσωμάτωση Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Μεθόδων στο Εκπαιδευτικό Έργο», αποτελεί μία καινοτόμα διδακτική παρέμβαση και προτείνεται ως καλή πρακτική για την προώθηση και διάδοση των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζοντας στην ανάδειξη της ανάγκης συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων.

Το προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος αναδεικνύει τη συνεργασία για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (partnership for the goals) και περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, τη συμπλήρωση φυλλαδίων εργασίας με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και τη διενέργεια έρευνας από τους μαθητές για τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τη διεξαγωγή του μαθήματος αξιοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν καινοτομίες όπως  η δημιουργική γραφή (creative writing), η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) και η μέθοδος project (project –based learning).


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τους 17 παγκόσμιους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη, συνειδητοποίησαν την αξία της συνεργασίας, έκαναν έρευνα, ανέλυσαν πιθανά προβλήματα και εμπόδια και πρότειναν τρόπους δράσης για την αντιμετώπιση τους και την επίτευξη των στόχων. Επίσης, ανέπτυξαν κριτική και δημιουργική ικανότητα, δεξιότητες συνεργασίας, περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και μία αισιόδοξη ενατένιση του μέλλοντος. Άρχισαν να νοιάζονται για το μέλλον του πλανήτη, να σκέφτονται και να λειτουργούν ως πολίτες του κόσμου.Συνεργασίες

Η καθηγήτρια Αγγλικών Λυκογιαννάκη Στυλιανή εκπονεί πρόγραμμα eTwinning σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρώπης πάνω στο θέμα των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση για την ανάγκη συνεργασίας για την επίτευξη των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα συνεισφέρουν στη διάσωση του πλανήτη.

Χρόνος δράσης

Από 3 έως 5 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών. Ο χρόνος δράσης εξαρτάται από το προφίλ των μαθητών και το επίπεδο Αγγλικής των μαθητών, αφού η γλώσσα εργασίας είναι η Αγγλική. Η υλοποίηση όλων των σταδίων του διδακτικού σεναρίου μπορεί να έχει διάρκεια 3 με 5 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation