Σχέδια μαθήματος

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

URRRGENT! Europe’s knocking at the door: Δράσεις για την κλιματική αλλαγή

URRRGENT! Europe’s knocking at the door: Δράσεις για την κλιματική αλλαγή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Το 1ο Πειραματικό Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης στεγάζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κλασικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης. Είναι το κτίριο της Ακαδημίας Παιδαγωγικών Σπουδών που πήρε το όνομα από τον δωρητή Γιώργο Ζαρίφη. Ο κύριος σκοπός του σχολείου


Διευθυντής Σχολείου

Κουρουμιχάκης Απόστολος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος: “URRRGENT! Europe’s knocking at the door: Δράσεις για την κλιματική αλλαγή” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεργατικού eTwinning έργου με τίτλο: URRRGENT! Europe’s knocking at the door. Πρόκειται για δράσεις που υλοποιήθηκαν αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και ήταν ενταγμένες στο Διεθνές έργο: Climate Action Project του Koen Timmers. Στόχος μας ήταν να συνεργαστούν οι μαθητές 2 σχολείων (Στόχος 17), κάνοντας χρήση της Αγγλικής Γλώσσας και των Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής (Στόχος 13) προωθώντας δράσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα στα σχολεία μας, στις πόλεις μας, στις χώρες, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο μήνας Οκτώβριος αφιερώθηκε στο συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος για την υλοποίηση του οποίου δημιουργήθηκαν 4 θεματικές εβδομάδες με τους αντίστοιχους τίτλους:

1η εβδομάδα: Τι είναι κλιματική αλλαγή

2η εβδομάδα: Αιτίες και αποτελέσματα

3η εβδομάδα: Συνεισφορά και ιδέες

4η εβδομάδα: Συζήτηση

 

1η εβδομάδα: Τι είναι κλιματική αλλαγή;

Κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας οι μαθητές του σχολείου μας σε συνεργασία με τους μαθητές από το συνεργαζόμενο σχολείο της Ισπανίας (Καταλονία) επιδόθηκαν σε έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και αξιοποιώντας το web2.0 εργαλείο Bubbl.us δημιούργησαν κοινό εννοιολογικό χάρτη

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε κοινό βίντεο όπου οι μαθητές του σχολείου μας ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας και οι συμμαθητές τους από το συνεργαζόμενο σχολείο αναπαριστούν τα ευρήματα της έρευνας.

2η εβδομάδα: Αιτίες και αποτελέσματα

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα web2.0 εργαλεία Postermywall, Canva και δημιούργησαν πόστερ προκειμένου να δείξουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Όλα τα πόστερ συγκεντρώθηκαν σε ένα κοινό ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο βρίσκεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.flipsnack.com/FA68E5AD75E/climate-change-causes-and-effects.html

3η εβδομάδα: Συνεισφορά και ιδέες

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας οι μαθητές με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο προτείνουν ιδέες για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής σε 2 βίντεο που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό. (Ελληνικό βίντεο: Climate change-Solutions: https://youtu.be/DdefVgoGn8k)

4η εβδομάδα: Συζήτηση

Πρόκειται για την υλοποίηση μίας κοινής βιντεοσυζήτησης κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή σε πραγματικό χρόνο με τους συμμαθητές τους από το συνεργαζόμενο σχολείο και συζητούν προτείνοντας λύσεις ώστε να αποφευχθεί η κλιματική αλλαγή. (https://youtu.be/02Z-1-kPd2c)   


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές:

  • Έμαθαν τις αιτίες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τα αποτελέσματα που αυτή επιφέρει
  • Ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και δημιούργησαν πόστερ ώστε να εκφραστούν μέσα από την τέχνη
  • Επικοινώνησαν με συμμαθητές τους από άλλη χώρα, κάνοντας χρήση της αγγλικής γλώσσας και των ΤΠΕ ώστε μέσα από τη διακρατική συνεργασία να προτείνουν λύσεις και να υιοθετήσουν πρακτικές προκειμένου να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην αποφυγή της κλιματικής αλλαγής

Εδραίωσαν μία αγαστή συνεργασία η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του eTwinning έργουΣυνεργασίες

Σχολείο Col legi Sant Josep από την πόλη Navas της Καταλονίας, στην Ισπανία


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αγγελική Κουγιουρούκη

Στόχος δράσης

• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της κλιματικής αλλαγής προωθώντας δράσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα στα σχολεία μας, στις πόλεις μας, στις χώρες, στην Ευρώπη και στον κόσμο • Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες εκμάθησης του 21ου αιώνα: συνεργασία, δημιουργία γνώσεων, δεξιότητες ΤΠΕ, κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αυτορρύθμιση και επικοινωνία σε άλλες γλώσσες με άλλα σχολεία • Να συμμετέχουν στο Διεθνές πρόγραμμα: Climate Action Project

Χρόνος δράσης

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος κράτησε έναν ολόκληρο μήνα, τον Οκτώβριο του σχολικού έτους 2017-18 και υλοποιήθηκε σε θεματικές εβδομάδες του μήνα αυτού ενταγμένες τόσο στο προαναφερθέν eTwinning έργο όσο και στο Διεθνές πρόγραμμα: Climate Action Project του Koen Timmers.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation