Μαθητικές δημιουργίες

1o Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Walk the global walk: Κινητοποιώντας τους νέους για την υποστήριξη 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Walk the global walk: Κινητοποιώντας τους νέους για την υποστήριξη 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΖΩΗ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό  Bravo Schools 2021 αποφασίστηκε κατά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα εντός των πλαισίων της Ενότητας ''Φροντίζω το περιβάλλον - Περιβάλλον'', στην υποθεματική Οικολογική Συνείδηση. Χρησιμοποιήθηκε το νέον περιβάλλον μάθησης, η πλατφόρμα 'webex', και εργαλεία όπως ο ψηφιακός χάρτης ''padlet'' και η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ακολουθήθηκε η πρακτική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming)  ο οποίος έθεσε και τις βάσεις για τη συζήτηση. Στην πραγματικότητα οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες προκάλεσαν και η διαδικασία ανάπτυξης των προαναφερθέντων στόχων.


Στόχος δράσης

Η στοχοθεσία του προγράμματος προσδιορίστηκε με βάση τις σύγχρονες δεξιότητες του 21ου αιώνα: την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό και την ενσυναίσθηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation