Μαθητικές δημιουργίες

4 Γυμνάσιο Μυτιλήνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ζω και Δημιουργώ στο Γεωπάρκο Λέσβου

Ζω και Δημιουργώ στο Γεωπάρκο Λέσβου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4 Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Σχολείο στον αστικό ιστό της πόλης της Μυτιλήνης.


Διευθυντής Σχολείου

Παναγιώτης Χατζηλάμπρου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές καταγράφουν χαρακτηριστικά παραγωγικά επαγγέλματα που υπάρχουν στο Γεωπάρκο της Λέσβου. Αυτά παρουσιάζονται με τη μορφή βίντεο όπως και οι δράσεις του προγράμματος. 

Δράσεις της δράσης ήταν: α) Συνεντεύξεις από ειδικούς, επισκέψεις πεδίου, κατασκευή πήλινων αντικειμένων, λήψη φωτογραφιών, συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού, συγγραφή κειμένων χρήση κατάλληλου λογισμικού για δημιουργία βίντεο.

Πρέπει να τονιστεί ότι α)όλο το υλικό είναι δικό μας, δηλαδή παράχθηκε από τους μαθητές και δεν πάρθηκε από άλλη πηγή  β) όλη η ψηφιακή επεξεργασία έγινε από τους μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών γ) οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά 


Στόχος δράσης

Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι γεωπάρκο δεν είναι μόνο η γεωλογία μιας περιοχής αλλά και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό.
Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation