Μαθητικές δημιουργίες

2/Θ Νηπιαγωγείο Χωραφακίων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ζώα που κινδυνεύουν στη θαλασσα

Ζώα που κινδυνεύουν στη θαλασσα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2/Θ Νηπιαγωγείο Χωραφακίων

2/Θ Νηπιαγωγείο Χωραφακίων 2 πρωινά τμήματα, 1 ολοήμερο, 26 παιδιά


Διευθυντής Σχολείου

Καλλιόπη Δουρμούσογλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

https://edu.glogster.com/glog/5af6fa6273d81/2rfjaian5nd

Το δελφινάκι, η φώκια μονάχους μονάχους και η χελώνα καρέτα καρέτα αντιμετωπίζουν κινδύνους. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε. Εσείς;


Στόχος δράσης

Περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation