Μαθητικές δημιουργίες

Τμήμα 'Ενταξης Σχολείου του Ξενώνα «Ελπίδα»


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ζωγραφιά με τίτλο: Ισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση

Ζωγραφιά με τίτλο: Ισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Τμήμα 'Ενταξης Σχολείου του Ξενώνα «Ελπίδα»

Η ιστορία της "ΕΛΠΙΔΑΣ" ξεκινά το 1990. Η αγάπη των μελών της για τα παιδιά και η διαπίστωση πως έλειπαν από την Ελλάδα τα μέσα για τη θεραπεία των παιδιών που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών ήταν οι δύο βασικοί παράγοντες της ίδρυσης του Συλλόγου.


Διευθυντής Σχολείου

Άννα Παναγοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ζωγραφιά για την ποιοτική εκπαίδευση


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation