Μαθητικές δημιουργίες

Γυμνάσιο Εγνατίας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ζωγραφικό έργο με τίτλο: Αχ θάλασσα φρόντισέ μας σαν μητέρα!

Ζωγραφικό έργο  με τίτλο: Αχ θάλασσα φρόντισέ μας σαν μητέρα!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γυμνάσιο Εγνατίας

Δημόσιο Γυμνάσιο Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Χριστίνα Καζάνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το έργο δημιουργήθηκε από τον μαθητή Γρηγόρη Αρμενιάκο στο πλαίσιο εργασίας για την πολυπολιτισμικότητα.


Στόχος δράσης

16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation