Μαθητικές δημιουργίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΥΡΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το θαλάσσιο περιβάλλον απαιτεί την προστασία μας. Σώζουμε τη θάλασσα, σώζουμε τη ζωή μας!

Μάγια Τσατσαράγκου

Ζωή-Οντίλ Παπαδημητρίου

Γεωργία Βουλγαρέλη

Μαρίνη Ευθυμίου


Στόχος δράσης

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation