ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 49 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

Θερινό Σχολείο - Συνέδριο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 2015

Θερινό Σχολείο - Συνέδριο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 2015
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο Δήμος Κέρκυρας είναι δήμος της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.corfu.grΣτόχος δράσης

Ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο ενίσχυσης του συνεδριακού τουρισμού συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ευρωπαικό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών (ΕΙΘΕ) για τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, συνεδρίου σε θέματα φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι:

 • Η συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής
 • Η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η άμβλυνση εποχικότητας της ζήτησης
 • Η ενίσχυση της γνώσης , εκπαιδευτικών και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα φυσικής των σωματιδίων
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι κύριες διοργανώσεις του συνεδρίου απευθύνονται σε μεταπτυχιακού φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στον τομέα της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Το εκλαικευμένο πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης και το ευρύτερο κοινό της Κέρκυρας.

Τα προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου.

 

Χρονική διάρκεια

Οι εργασίες του "Corfu Summer Institute on Elementary Particle Physics and Gravity 2015" διοργανώθηκαν από 01 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015.


Περιγραφή

Τα Θερινά Σχολεία και συνέδρια Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων της Κέρκυρας είναι μια διεθνής διοργάνωση, που συμβάλει τόσο στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των Ελλήνων υποψηφίων διδακτόρων όσο και στην ενημέρωση των Ελλήνων ερευνητών του κλάδου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης  για το έτος 2015 είχε ως εξής :

 • summer scholl and workshop on the standard model and beyond, 1-11/9/2015
 • workshop on particles and cosmology, 13-19/9/2015
 • humboldt Kolleg on open problems in Theoretical Physics : the issue of Quantum Space-Time, 18-22/9/2015
 • workshop on Noncommutative Field Theory and Gravity, 21-27/9/2015

Στόχος των ανωτέρω είναι η προώθηση της συνεργασίας των Ελλήνων ερευνητών με διακεκριμένους ξένους συναδέλφους τους με σκοπό να βελτιστοποιηθεί η απόδοση τους στα ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχουν προς όφελος της χώρας μας. Τέτοια προγράμματα είναι είτε εθνικά, είτε προέρχονται από διμερείς σχέσεις και μορφωτικές ανταλλαγές με άλλες χώρες, είτε προκύπτουν από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαική Ένωση και κυρίως στο CERN (Ευρωπαικό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων)

Παράλληλα, πραγματοποιούνται σειρά ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς της α' βάθμιας & β' βαθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καταρτίζεται σε συνεργασία με το παράρτημα Κέρκυρας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Στο ίδιο πλαίσιο διοργανώνονται προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων τα οποία προσφέρουν την ευκαιρία σε μαθητές Λυκείου να γνωρίσουν το θέμα.

Τέλος διοργανώνονται ενημερωτικές διαλέξεις για το ευρύτερο Κερκυραικό κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://physics.ntua.gr/corfu2015/index.html


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η συνολική διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 300 επιστήμονες από 40 χώρες. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν σε θέματα αιχμής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας περί τους 140 μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδακτορικοί νέοι ερευνητές από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες. 

Στο συνέδριο παρουσίασαν τις ερευνητικές τους εργασίες περί τους 150 ερευνητές.

Στα προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων εκπαιδεύτηκαν 24 μαθητές Λυκείου.Τόπος Δράσης

Συνεδριακός χώρος "Mon Repos" - Παλαιόπολη Κέρκυρας.

Συνεδριακή αίθουσα ξενοδοχείου "Corfu Holiday Palace".


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Ευρωπαικό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών (ΕΙΘΕ)
 • Τοπικό παράρτημα Κέρκυρας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 
 • ΟΤΕ

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων (1 άτομο)
 • Τμήμα Τουρισμού (1 άτομο)
 • Τεχνικό συνεργείο (2 άτομα)

Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Ο δήμος Κέρκυρας μέσω της διοργάνωσης του συνεδρίου έδωσε ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αφού η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 300 επιστήμονες.
 • Η παρουσίαση του συνεδρίου από τα εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, συνέβαλε θετικά στην τουριστική προβολή του νησιού.
 • Η διοργάνωση του συνεδρίου εντός του αρχαιολογικού χώρου του Mon Repos, ανέδειξε την πολιτισμική κληρονομιά. 
 • Καθιέρωση της Κέρκυρας ως επιστημονικού τουριστικού προορισμού. Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation