ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 192 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση ποιότητας ζωής

Πρωτοβουλία

Ανέγερση νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ανέγερση νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες: www.nbg.grΕπικοινωνία

Στόχος δράσης

Κύριος στόχος του χορηγικού προγράμματος της Εθνικής Τράπεζας είναι η κοινωνική συνεισφορά. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω ουσιαστικής οικονομικής συνεισφοράς, έχει ενισχύσει δράσεις για την αναβάθμιση της υγείας, την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων έργων, ξεχωριστή θέση έχει το  πολυετές χορηγικό πρόγραμμα για την ανέγερση της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων και των συνοδών Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα ύψους 30.000.000 ευρώ, το οποίο ξεκίνησε το 2008 και  αποτελεί το μεγαλύτερο χορηγικό έργο στο χώρο της δημόσιας υγείας στη Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται σταδιακά.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Με αυτή τη σπουδαία δωρεά, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στην κοινωνία ένα πολύ σημαντικό έργο ζωής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όλων των Ελλήνων πολιτών.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2008 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.


Περιγραφή

Το έργο αυτό, συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.μ., θα περιλαμβάνει την κατασκευή 22 σύγχρονων χειρουργικών αιθουσών με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λειτουργικού εξοπλισμού, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα χειρουργεία του νοσοκομείου ηλικίας 12-40 ετών. Πιο συγκεκριμένα, δύο Ειδικές Μονάδες Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας Καρδιοχειρουργικών και Νευροχειρουργικών  Περιστατικών, Αιμοδυναμικό Τμήμα τριών αγγειογράφων, Μονάδα Κεντρικής Αποστείρωσης για την αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και όλα τα απαραίτητα τμήματα σε άρτια λειτουργική διάταξη. 

Κυριότερα καινοτόμα χαρακτηριστικά του έργου:

 1. Σύγχρονα χειρουργεία με διάταξη τέτοια που εξασφαλίζει την ασηψία του χώρου των χειρουργείων. 
 2. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν με τον καλύτερο τρόπο οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, έχουν χρησιμοποιηθεί πλέον προηγμένα υλικά για την αντιβακτηριακή προστασία και εύκολη απολύμανση, καθώς και ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών σύστημα κλιματισμού που διασφαλίζει την ασηψία γύρω από το χειρουργικό τραπέζι, με την δημιουργία μιας αεροκουρτίνας που περιορίζει την ενδεχόμενη διείσδυση παθογόνων μικροοργανισμών γύρω από το τραπέζι.
 3. Έχουν χρησιμοποιηθεί κορυφαίας και πλέον σύγχρονης τεχνολογίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μηχανήματα, έχοντας εξασφαλίσει το ελάχιστο κόστος συντήρησης για την επόμενη 10ετία.
 4. Στη διαμόρφωση 2 χειρουργείων έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των χειρουργικών επεμβάσεων από επισκέπτες ή ειδικευόμενο προσωπικό.
 5. Ο εξοπλισμός των θαλάμων ανάνηψης είναι κορυφαίας, σύγχρονης τεχνολογίας και χρησιμοποιείται για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην Ελλάδα. 
 6. Οι υποδομές έχουν λάβει υπόψη τους τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές για την υποστήριξη των χειρουργείων, συμπεριλαμβανομένης ακτινολογικής προστασίας, και έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της όχλησης των θαλάμων των ασθενών.
 7. Παράλληλα, έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη η περιβαλλοντική επίπτωση από τη λειτουργία του κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει την φύτευση των δωμάτων. 
 8. Πέραν των όσων προβλέπονταν από τη χορηγία, η Τράπεζα χρηματοδότησε την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού και επίπλων καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου με τα εγκαίνια της «Πτέρυγας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», με την κατασκευή του πρώτου κτιρίου, που στεγάζει 15 υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες (περιλαμβάνοντας και 2 χώρους κυστεοσκοπήσεων) με όλους τους βοηθητικούς χώρους που θα πληρούν και τις πλέον απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές.

Η Α΄ Φάση έχει κατασκευαστεί και πέραν του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (στήλες χειρουργείων, προβολείς, χειρουργικά τραπέζια, control panels, scrubs), που προβλέπονταν από τη χορηγία, προμηθεύτηκαν και κονσόλες (στήλες) για τους χώρους ανάνηψης που δεν προβλέπονταν. Η Α΄ Φάση τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2015. 

Τον Ιούνιο του 2015 ξεκίνησαν οι εργασίες της Β’ Φάσης ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας χειρουργείων, που περιλαμβάνει 8 χειρουργικές αίθουσες με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, ανάνηψη καρδιοχειρουργικών και νευροχειρουργικών περιστατικών, αιμοδυναμικό και ακτινολογικό τμήμα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και το Ακτινολογικό είναι σε πλήρη λειτουργία. Οι υπόλοιποι χώροι της Β’ Φάσης θα τεθούν σε λειτουργία, μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση δωρεάς.

Η Τράπεζα, με το ποσό που εξοικονομήθηκε, ύψους περίπου € 7.000.000, ενέκρινε επιπρόσθετα την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναγκαίου για την κάλυψη των βασικών αναγκών όλων των χειρουργικών μονάδων, καθώς και τις μελέτες για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Ευαγγελισμού και της αξιοποίησης της ισόγειας στάθμης (πυλωτής) του κτιρίου των νέων χειρουργείων που θα περιλαμβάνει κυλικείο, μουσείο, αμφιθέατρο και βιβλιοθήκη. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε ποσό εξοικονομηθεί, κατά την υλοποίηση της δεύτερης φάσης, θα διατεθεί για την κάλυψη επιπλέον αναγκών του Νοσοκομείου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα χειρουργεία του μεγαλύτερου κρατικού νοσοκομείου της χώρας αναβαθμίζονται στο υψηλό επίπεδο που προσδιορίζει η σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να παρέχονται υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες σε χιλιάδες συμπολίτες  μας. 

Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των πολύμηνων λιστών αναμονής των τακτικών χειρουργείων και των χειρουργικών επεμβάσεων προτεραιότητας (κάταγμα, καρκίνος κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος που προκύπτει από την καθυστέρηση στην εκτέλεση μιας χειρουργικής επέμβασης (επιπλοκές, επιβάρυνση του χρόνου νοσηλείας κ.λπ.).

Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των επειγουσών επεμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πριν την ανέγερση της νέας πτέρυγας χειρουργείων, ο «Ευαγγελισμός» κάλυπτε το 50% των επειγόντων καρδιοχειρουργικών περιστατικών του λεκανοπεδίου της Αττικής και της Νότιας Ελλάδας  με μόλις μία χειρουργική αίθουσα.

Η σημασία του έργου είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν σκεφτεί κανείς ότι πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη περίοδο που διανύει η χώρα.Τόπος Δράσης

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα


Συνεργασία με φορέα

Υπουργείο Υγείας – Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»


Συμμετοχή εργαζομένων

Η Γενική Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Τράπεζας έχουν την εποπτεία υλοποίησης του όλου έργου. 

Συνεργάστηκαν επίσης και άλλες Διευθύνσεις της Τράπεζας (π.χ. Δ/νση Προμηθειών, Δ/νσης Ε.Κ.Ε., κ.λπ.).


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Εθνική Τράπεζα, με το σπουδαίο αυτό έργο αποτυπώνεται στη συνείδηση όλων των Ελλήνων αλλά και των εργαζομένων της, ως ένας Οργανισμός με πλούσια και ουσιαστική ανθρωπιστική και κοινωνική συμβολή.

Διακρίσεις της Εθνικής Τράπεζας: 

 • Global Business Excellence Award 2015 for Outstanding Community Initiative για το Πολυετές Χορηγικό Πρόγραμμα «Ανέγερση Νέας πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”».
 • Hellenic Responsible Business Awards 2015 - Gold Βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Υπευθυνότητα/ Κοινωνία/ Μεγάλη Επιχείρηση», για το πολυετές χορηγικό Πρόγραμμα Ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
 • Bravo Sustainability Awards 2015 - Στην κατηγορία BRAVO SOCIETY βραβεύτηκε το Πολυετές Χορηγικό Πρόγραμμα της Ε.Τ.Ε. για την Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
act4Greece – Η Δύναμη των πολλών στην πράξη

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

Καθιέρωση Πολιτικών Ευνοϊκής Αντιμετώπισης Δανειοληπτών

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation