ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 49 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

Synergia

Synergia
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η  ΠΑΜΘ είναι μία από τις περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που καλύπτει το βορειοανατολικό άκρο της χώρας, δηλαδή το ανατολικό τμήμα της Μακεδονίας και ολόκληρη την Θράκη.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pamth.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η συνάντηση και η συνέργεια των παραγωγών του διατροφικού τομέα, των μεταποιημένων προϊόντων καθώς και του τομέα των υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εστίαση, αναψυχή), να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα και να κάνουν χρήση τοπικών υπηρεσιών, ώστε να αναδειχθούν τα τοπικά  προϊόντα (γεωργίας, αλιείας και κτηνοτροφίας), οι ιδιαίτερες γεύσεις και να εμφανίζονται διακριτά στην επαγγελματική κουζίνα της περιοχής, κατά την τουριστική περίοδο κυρίως, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εσωτερική περιφερειακή κατανάλωση και απασχόληση αλλά και γενικότερα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της ΠΑΜΘ.

Επιπρόσθετος στόχος είναι η πραγματική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, των εξαίρετων τοπικών προϊόντων, των αγροτικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων (κυρίως τροφίμων και ποτών), για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και η εισροή πόρων.

Πρόθεσή της ΠΑΜΘ είναι να δοθεί ώθηση στους παραγωγούς, τους τυποποιητές τοπικών προϊόντων, τους υπεύθυνους αγορών των ξενοδοχείων, τους υπεύθυνους μεγάλων μονάδων εστίασης, των δικτύων διανομής των super market, σε προκαθορισμένες συναντήσεις, κατ’ επέκταση η δημιουργία ενός δικτύου  προώθησης συνεργασίας και επίτευξης συμφωνιών μεταξύ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων &  των παραγωγών τοπικών προϊόντων της ΠΑΜΘ, Business-to-Business (B2B), ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Πολίτες της ΠΑΜΘ. 
 • Παραγωγοί  αγροδιατροφικών προϊόντων γεωγραφικής εμβέλειας ΠΑΜΘ.
 • Τυποποιητές & μεταποιητές τοπικών & τοπικών βιομηχανικών προϊόντων.
 • Επιχειρηματίες/ υπεύθυνοι αγορών ξενοδοχείων & μεγάλων μονάδων εστίασης.
 • Σούπερ Μάρκετ.
 

Χρονική διάρκεια

Διάρκεια μιας ημέρας.


Περιγραφή

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλύπτοντας την ανάγκη της επαφής των επιχειρήσεων μεταξύ τους, σε όλη την έκταση της ΠΑΜΘ και στο πλαίσιο της πολιτικής της, για διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, ανέλαβε την πρωτοβουλία δράσεων που σκοπό έχουν τη σύζευξη προϊόντων  της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης και τους χώρους αναψυχής και κυρίως τους φορείς της κατανάλωσης. Επιδίωξη είναι να γνωριστούν μεταξύ τους οι παραγωγικοί τομείς, τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα και οι υπηρεσίες, να κερδίσουν αθροιστικά, να συνδιαμορφώσουν, αλλά και να γίνουν πρεσβευτές της Θρακο - Μακεδονικής Κουζίνας απολαμβάνοντας εξαιρετικά τοπικά φαγητά και εδέσματα.

Στη «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  SYNERGIA» οργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων: "Παρουσίαση - Έκθεση" τοπικά παραγόμενων προϊόντων (όχι εμπορευόμενων και αντιπροσωπευόμενων). Παρουσιάσεις-ενημερώσεις Ακαδημαϊκών, Συμβούλων Επιχειρηματικότητας και Ερευνητών καλών πρακτικών, για την προώθηση της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας, μέσω επιχειρηματικών στρατηγικών δημιουργίας οφέλους στις επιχειρήσεις, αλλά και στους καταναλωτές της Περιφέρειας. Ημερίδες ανταλλαγής απόψεων, θεμελίωσης της ενδοπεριφερειακής επαγγελματικής συνεργασίας και παραγωγής δικτυώσεων και παρουσιάζονται δείγματα εδεσμάτων που προσφέρονται στο κοινό από την Θρακο-Μακεδονική Κουζίνα. Προκαθορισμένες συναντήσεις, Business to Business (B2B), ενδιαφερομένων-εμπλεκομένων παραγωγών, τυποποιητών ντόπιων προϊόντων, μεταποιητές τοπικών βιομηχανικών προϊόντων, επιχειρηματίες και υπευθύνους αγορών των ξενοδοχείων & μεγάλων μονάδων εστίασης και τέλος  των δικτύων διανομής των σούπερ μάρκετ. Στην έκθεση συμμετέχουν επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καινοτόμα συστήματα και μεθόδους παραγωγής για τα προϊόντα τους, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην  έκθεση .Συμμετείχαν περίπου 120 επιχειρήσεις ενώ σημαντικός ήταν και ο αριθμός των επιχειρήσεων ήταν που προσέφεραν προϊόντα τους στο  κοινό της έκθεσης λόγω αδυναμίας συμμετοχής τους.

Για περισσοτέρες πληροφοριες στα link: https://www.youtube.com/watch?v=pTwa2bVceow    https://www.youtube.com/watch?v=cJi9TkM874w


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Εμπλουτίστηκε η βάση δεδομένων προϊόντων διατροφής της Περιφέρειας. Αναδείχθηκε η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών  επιχειρήσεων και προβλήθηκε/ προωθήθηκε η οικονομική δραστηριότητα της Περιφέρειας στον αγροδιατροφικό τομέα. Επίτευξη συνεργασιών-συμφωνιών επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα με supermarkets, αλλά και χώρων εστίασης. Δημιουργία δικτυώσεων συνεργασίας.

 Η επίδραση στο κοινό  ήταν σημαντική και αξιόλογη, τόσο σε ποιότητα , όσον αφορά την διάχυση της πληροφορίας πέραν από τους τόπους παραγωγής των προϊόντων αλλά και σε ποσότητα, αφού το αγοραστικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε την ημέρα της έκθεσης ήταν πέραν των προσδοκιών των διοργανωτών.  

Α. Ποιοτικά στοιχεία

Ενίσχυση του παραγόμενου προϊόντος
Δημιουργία ποιοτικών επιλεγμένων χαρακτηριστικών
Δημιουργία brandname σε επιλεγμένα προϊόντα

Β. Ανθρώπινο δυναμικό

Ενεργοποίηση επιχειρηματικού κόσμου
Ενεργοποίηση πολιτών της τοπικής και ευρύτερης περιοχής
Συμπράξεις με συλλογικά όργανα και ομάδες παραγωγών
Συμπράξεις με εκπαιδευτικά ιδρύματα

Γ. Δομές

Δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση υπαρχόντων δομών
Δημιουργία και ανάπτυξη στοιχείων αναφοράς

Δ. Δημοσιότητα πράξεων

Δελτία τύπου, ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
Συνεντεύξεις
Οπτικοασκουστικό υλικό
Έντυπο υλικό
Ψηφιακό υλικό

Ε. Απολογισμός-Λογοδοσία

Δημιουργία στατιστικών στοιχείων αναφοράς
Δημοσιότητα πράξεων
Συναντήσεις εργασίας και προγραμματισμός περαιτέρω σχετικών δράσεων
Γνωστοποίηση των τοπικών προϊόντων
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και παραγωγών
Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων και ανάπτυξη συνεργασιών.
Επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές μονάδες προμηθεύονται τοπικά παραγόμενα προϊόνταΤόπος Δράσης

Αλεξανδρούπολη.


Συνεργασία με φορέα

 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΑΣΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΜ-Θ 
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΜ-Θ 
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 
 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΕΒΡΟΥ 
 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 • ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 • ΕΝΩΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» 
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΒΡΟΥ 
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

50 εργαζόμενοι.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το έργο της περιφέρειας είναι πολύπλευρο και υποχρέωσή της αποτελεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία και πρακτική, που προάγει , προωθεί  και αποβλέπει στην κοινωνική ευθύνη  και των δύο μερών και όχι όπως παλαιότερα μόνο από την πλευρά των επιχειρήσεων. Άλλωστε, η κοινωνική ευθύνη, αποτελείται κυρίως από τις σχέσεις της επιχείρησης με το εξωτερικό της περιβάλλον και αυτό το περιβάλλον με την « ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ -SYNERGIA». Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, επιθυμώντας να προβάλλει επιχειρήσεις και  να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής,  τα κατάφερε καθιστώντας τη ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ θεσμό της ΠΑΜΘ, την οποία υλοποίησε για δεύτερη χρονιά και θα συνεχιστεί με την επόμενη διοργάνωση της στο Ν. Καβάλας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation